*alt_site_homepage_image*

Bendrasis ugdymas

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos (Patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T3-14)


Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. Nr. T3-16) 


Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A27(1)-1642) 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A27(1)-1642 priedas


Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-355)


Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T3-219)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2022 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T3-181 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-219 „Dėl priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“  


Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A27(1)-2241)


Vilniaus rajono savivaldybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A27(1)-44)

 

 

Kontaktinis asmuo:
Janina Klimaševska
+370 (5) 275 1997
Pažymėti klaidą
Loading