*alt_site_homepage_image*

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

decoration

Komiteto veiklos sritys

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 • Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;
 • švietimo įstaigų tinklo organizavimo;
 • švietimo įstaigų biudžetų formavimo, finansavimo, materialinio aprūpinimo, atnaujinimo;
 • švietimo reformos įgyvendinimo eigos ir gairių bei planų;
 • moksleivių vasaros poilsio organizavimo;
 • vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo;
 • švietimo įstaigų tarptautinio bendradarbiavimo ir dalyvavimo projektuose;
 • moksleivių vežimo ir nemokamo maitinimo organizavimo;
 • moksleivių iki 16 metų privalomo ugdymo užtikrinimo;
 • mokesčių už švietimo įstaigų teikiamas paslaugas nustatymo;
 • švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir panaikinimo;
 • švietimo įstaigų pedagogų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo atestacijos;
 • švietimo fondo lėšų panaudojimo;
 • švietimo įstaigų veiklos (įskaitant ir finansinę);
 • tarpinstitucinio bendradarbiavimo;
 • vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinių sugebėjimų ugdymo kultūros įstaigose, gyventojų poilsio organizavimo;
 • Savivaldybės kultūros politikos ir kultūros plėtros, kultūros infrastruktūros;
 • etninės kultūros atgaivinimo ir puoselėjimo, meno, literatūros ir krikščioniškosios kultūros tradicijų diegimo;
 • visuomeninių ir kultūrinių organizacijų veiklos;
 • kultūros paveldo išaiškinimo, registracijos, tyrinėjimo ir išsaugojimo;
 • kūno kultūros ir sporto vystymo;
 • tautinių mažumų ir religinių bendruomenių problemų;
 • įvairių kultūros, sporto bei jaunimo užimtumo programų ir būdų joms įgyvendinti;
 • kultūros įstaigų veiklos koordinavimo;
 • kultūros ir sporto ryšių plėtojimo;
 • visų veikiančių sporto organizacijų ir klubų, jų veikios organizavimo bei koordinavimo;
 • leidybos, spaudos ir informacijos darbo organizavimo;
 • kultūros, sporto ir turizmo fondo lėšų panaudojimo;
 • Savivaldybės kultūros, jaunimo ir sporto įstaigų veiklos (įskaitant finansinę);
 • Savivaldybės institucijų  ryšių  su  gyventojais,   kaip   bendruomenė   informuojama  apie Savivaldybės veiklą:
 • turizmo ir agroturizmo vystymo rajone;
 • svarsto kitus su komiteto veikla susijusius klausimus.