*alt_site_homepage_image*

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

decoration
Dokumentų, turinčių antikorupcinį vertinimą, paieška
Pavadinimas Dokumento nr. Dokumento rūšis Registracijos data
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-158 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-19
DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-157 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-19
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS VASAROS METU T1-154 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-18
DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PREKYBĄ (PASLAUGŲ TEIKIMĄ) PAVILJONUOSE, ĮRENGTUOSE VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., ŠVENČIONIŲ G. 21A T1-152 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-17
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T3-80 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T1-146 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-13
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-05 SPRENDIMO NR. T3-170 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO T1-140 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-13
DĖL VILNIAUS R. SAV. ZUJŪNŲ SEN. PLATINIŠKIŲ K. DALIES („M1“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO T3-129 Sprendimas (T3) 2022-04-28
DĖL VILNIAUS R. SAV. NEMĖŽIO SEN. MOTIEJIŠKIŲ K. DALIES („Z“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO T3-128 Sprendimas (T3) 2022-04-28
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2022 METAIS T3-125 Sprendimas (T3) 2022-04-27
DĖL PARDUODAMO BUTO VILNIAUS R., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., GELEŽINKELIEČIŲ G. 14-46, ĮKEITIMO T3-114 Sprendimas (T3) 2022-04-27
SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO IR NURAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-101 Sprendimas (T3) 2022-04-27
DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SUTARTIES IR PAKEITIMŲ PASKELBIMĄ, PASKYRIMO A27(1)-1192 Teisės aktas (direktoriaus įsakymas) (A27(1)) 2022-04-27
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2022 METAIS T1-130 Sprendimo projektas (T1) 2022-04-21
SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO IR NURAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-129 Sprendimo projektas (T1) 2022-04-21
DĖL PARDUODAMO BUTO VILNIAUS R., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., GELEŽINKELIEČIŲ G. 14-46, ĮKEITIMO T1-123 Sprendimo projektas (T1) 2022-04-19
DĖL VILNIAUS R. SAV. ZUJŪNŲ SEN. PLATINIŠKIŲ K. DALIES („M1“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO T1-113 Sprendimo projektas (T1) 2022-04-14
DĖL VILNIAUS R. SAV. NEMĖŽIO SEN. MOTIEJIŠKIŲ K. DALIES („Z“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO T1-112 Sprendimo projektas (T1) 2022-04-14
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMU NR. T3- 44, PAKEITIMO Sprendimo projektas (T1)
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO Sprendimo projektas (T1)
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO Sprendimo projektas (T1)
Kontaktinis asmuo:
Edward Zakrzewski
+370 (5) 253 2314