*alt_site_homepage_image*

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

decoration
Dokumentų, turinčių antikorupcinį vertinimą, paieška
Pavadinimas Dokumento nr. Dokumento rūšis Registracijos data
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-177 Sprendimas (T3) 2022-07-01
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO T3-176 Sprendimas (T3) 2022-07-01
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR JOS PADALINIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO A27(1)-1830 Teisės aktas (direktoriaus įsakymas) (A27(1)) 2022-06-30
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO T1-209 Sprendimo projektas (T1) 2022-06-25
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-206 Sprendimo projektas (T1) 2022-06-23
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIM O NR. T3-187 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T1-181 Sprendimo projektas (T1) 2022-06-16
DĖL UAB „LIDL LIETUVA“ ATLEIDIMO NUO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS T3-171 Sprendimas (T3) 2022-05-31
DĖL 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-83 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SENIŪNIJŲ TRIMEČIŲ OBJEKTŲ PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 P. PAPILDYMO T3-165 Sprendimas (T3) 2022-05-31
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-05 SPRENDIMO NR. T3-170 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO T3-164 Sprendimas (T3) 2022-05-31
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMU NR. T3-133 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS PAKEITIMO T3-158 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PREKYBĄ (PASLAUGŲ TEIKIMĄ) PAVILJONUOSE, ĮRENGTUOSE VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., ŠVENČIONIŲ G. 21A T3-157 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T3-80 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T3-155 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS VASAROS METU T3-151 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO SPECIALIAISIAIS REISAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-149 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-144 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-143 Sprendimas (T3) 2022-05-30
DĖL UAB „LIDL LIETUVA“ ATLEIDIMO NUO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS T1-169 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-23
DĖL 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-83 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SENIŪNIJŲ TRIMEČIŲ OBJEKTŲ PRIORITETINĖS EILĖS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 P. PAPILDYMO T1-167 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-23
DDĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMU NR. T3-133 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS PAKEITIMO T1-164 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-20
DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO SPECIALIAISIAIS REISAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-163 Sprendimo projektas (T1) 2022-05-20
Kontaktinis asmuo:
Edward Zakrzewski
+370 (5) 253 2314