*alt_site_homepage_image*

SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

decoration
Dokumento nr.: T1-317 Dokumento rūšis: Sprendimo projektas (T1) Registracijos data: 2022-10-24
Kontaktinis asmuo:
Edward Zakrzewski
+370 (5) 253 2314