*alt_site_homepage_image*

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIM O NR. T3-187 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

decoration
Dokumento nr.: T3-194 Dokumento rūšis: Sprendimas (T3) Registracijos data: 2022-07-04
Kontaktinis asmuo:
Edward Zakrzewski
+370 (5) 253 2314