*alt_site_homepage_image*

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

decoration
Dokumentų, turinčių antikorupcinį vertinimą, paieška
Pavadinimas Dokumento nr. Dokumento rūšis Registracijos data
DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMU NR. T3 - 310, PAKEITIMO T1-324 Sprendimo projektas (T1) 2022-11-09
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO T3-310 Sprendimas (T3) 2022-11-03
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIM O NR. T3-187 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T3-305 Sprendimas (T3) 2022-11-03
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-290 Sprendimas (T3) 2022-11-03
SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-289 Sprendimas (T3) 2022-11-03
SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR ŠIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-317 Sprendimo projektas (T1) 2022-10-24
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIM O NR. T3-187 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T1-313 Sprendimo projektas (T1) 2022-10-21
DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA 2022-2029 METAIS VILNIAUS RAJONE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO BEI PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO A27(1)-2991 Teisės aktas (direktoriaus įsakymas) (A27(1)) 2022-10-19
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO T1-309 Sprendimo projektas (T1) 2022-10-19
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-305 Sprendimo projektas (T1) 2022-10-17
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE NUSTATYMO T3-276 Sprendimas (T3) 2022-10-05
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE NUSTATYMO T1-266 Sprendimo projektas (T1) 2022-09-12
DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T3-248 Sprendimas (T3) 2022-08-30
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOS POVEIKIO VIEŠAJAI TVARKAI, ŠVIETIMUI, KULTŪRAI, VISUOMENĖS SVEIKATAI, GYVENAMAJAI APLINKAI IR KRIMINOGENINEI SITUACIJAI VERTINIMO KRITERIJŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO T3-240 Sprendimas (T3) 2022-08-30
DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T1-256 Sprendimo projektas (T1) 2022-08-23
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOS POVEIKIO VIEŠAJAI TVARKAI, ŠVIETIMUI, KULTŪRAI, VISUOMENĖS SVEIKATAI, GYVENAMAJAI APLINKAI IR KRIMINOGENINEI SITUACIJAI VERTINIMO KRITERIJŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO T1-230 Sprendimo projektas (T1) 2022-08-04
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS SKATINTI BEI MOKINIŲ POILSIUI ORGANIZUOTI KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO A27(1)-2172 Teisės aktas (direktoriaus įsakymas) (A27(1)) 2022-08-01
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-09-24 SPRENDIMU NR. T3-239, TREČIOJO SKIRIAUS IR PIRMOJO PRIEDO PAKEITIMO T3-229 Sprendimas (T3) 2022-07-29
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-09-24 SPRENDIMU NR. T3-239, TREČIOJO SKIRIAUS IR PIRMOJO PRIEDO PAKEITIMO T1-221 Sprendimo projektas (T1) 2022-07-18
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIM O NR. T3-187 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T3-194 Sprendimas (T3) 2022-07-04
Kontaktinis asmuo:
Edward Zakrzewski
+370 (5) 253 2314