*alt_site_homepage_image*

Korupcijos prevencija

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę bei gyventojų pasitikėjimą, įgyvendina korupcijos priemones, kurios padeda užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę, o svarbiausia – teisėtą Savivaldybės veiklą.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Dovanos ir kyšio samprata

Kodėl negalima siūlyti gydytojui dovanų?


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-356 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2025 metų programos ir Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“ pakeitimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-145 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-98 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-97 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Atsakingi už korupcijos prevenciją

Vilniaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisija

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T3-146


Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T3-92


Antikorupcijos komisijos sudėtis

  • Komisijos pirmininkė – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Rūta Carik (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);
  • Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Robert Rackiewicz (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija)

Nariai: 

  • Irena Aniukštienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);
  • Stasys Mušeikis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys (Centro dešinės koalicijos frakcija);
  • Vaidas Augūnas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys (Centro dešinės koalicijos frakcija);
  • Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija);
  • Zigmont Ždanovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija).

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją – Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edvard Zakševskij, el. p. Edvard.Zaksevskij@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2314.

Savivaldybėje rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edvard Zakševskij, el. p. Edvard.Zaksevskij@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2314.

Personalo tvarkymo klausimais konsultuoja Valentina Rudinskaja – tel. (8 5) 210 9695, el. p. valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

Informacija apie Antikorupcijos komisijos posėdžius

Informuojame, kad rugpjūčio 22 d., 10.30 val. nuotoliniu būdu vyks Antikorupcijos komisijos posėdis.

Antikorupcijos komisijos darbotvarkė skelbiama čia.

Posėdis bus tiesiogiai transliuojamas Vilniaus rajono savivaldybės Youtube kanale. 

 

2023-08-17


Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 17 d. (ketvirtadienį) 10.00 val., Antikorupcijos komisijos posėdis yra atšaukiamas.


2023 m., rugpjūčio 17 d., 10.00 val. nuotoliniu būdu vyks Antikorupcijos komisijos posėdis.

Antikorupcijos komisijos darbotvarkė skelbiama čia.

Posėdis bus tiesiogiai transliuojamas Vilniaus rajono savivaldybės Youtube kanale. 

 

2023-08-14

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Informacija ruošiama

STT atliktų korupcijos rizikos analizių išvados

2022-12-30 A27(1)-3935 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ atstovų skyrimo statybos užbaigimo procedūroms atlikti

2022-12-29 A32(1)-8907 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl korupcijos rizikos analizės statybos užbaigimo proceso, surašant statybos užbaigimo aktą srityje


2022-11-30 A33(1)-12693 Dėl antikorupcinio vertinimo išvados dėl Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą

2022-10-24 A32(1)-7276 Antikorupcinio vertinimo išvada Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą


2022-07-11 A33(1)-7292 Dėl antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymos

2022-05-02 A32(1)-3251 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo


2020-04-07 A33(1)-2688 Dėl informacijos pateikimo

2020-02-26 A32(1)-1255 Dėl informacijos sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo ar neatlikimo savivaldybės veiklos srityse priimti, pateikimo


2019-10-04 A33(1)-6559 Dėl korupcijos rizikos veiksnių savivaldybių įmonėse

2019-05-23 A32(1)-3004 Dėl korupcijos rizikos veiksnių savivaldybių įmonėse ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 metais


2018-09-26 A33(1)-6906 Dėl pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo

2018-07-25 A32(1)-5936 Antikorupcinio vertinimo išada dėl teisės aktų, reglamentuojančių lėšų, skirtų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarką

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti galite teikti atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją adresu Rinktinės g. 50, Vilnius arba el. paštu vrsa@vrsa.lt.

Pareigybių į kurias prieš skirdama asmenį, savivaldybė, savivaldybės įstaiga ar įmonė pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas