*alt_site_homepage_image*

Korupcijos prevencija

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę bei gyventojų pasitikėjimą, įgyvendina korupcijos priemones, kurios padeda užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę, o svarbiausia – teisėtą Savivaldybės veiklą.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Dovanos ir kyšio samprata

Kodėl negalima siūlyti gydytojui dovanų?


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-356 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2025 metų programos ir Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“ pakeitimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-145 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-98 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-97 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Atsakingi už korupcijos prevenciją

Vilniaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisija

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-153


Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T3-92


Komisijos pirmininkas

Robert Duchnevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Komisijos sekretorė

Agata Grigorovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė, el. paštas agata.grigorovic@vrsa.lt


Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją – Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edvard Zakševskij, el. p. Edvard.Zaksevskij@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2314.

Savivaldybėje rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edvard Zakševskij, el. p. Edvard.Zaksevskij@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2314.

Personalo tvarkymo klausimais konsultuoja Valentina Rudinskaja – tel. (8 5) 210 9695, el. p. valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Informacija ruošiama

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti galite teikti atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją adresu Rinktinės g. 50, Vilnius arba el. paštu vrsa@vrsa.lt.