*alt_site_homepage_image*

Komisijos ir darbo grupės

decoration
Vilniaus rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisija

Komisijos pirmininkė: Česlava Lisovska, Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja (vyr. architektė).

Pirmininko pavaduotoja: Andželika Komarovska, Kraštotvarkos skyriaus vedėja.

Komisijos sekretorius: Vladyslav Borovik, Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vyr. specialistas.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 1655, 867109788, el. paštas vladyslav.borovik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija

Komisijos pirmininkas: Robert Duchnevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Liucijana Binkevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Komisijos sekretorė: Agata Grigorovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 1424, el. paštas agata.grigorovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Komisijos sekretorė: Inga Kucevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 5064, el. paštas inga.kucevic@vrsa.lt

 

Vilniaus rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija

Komisijos pirmininkas: Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Irina Averjanova, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė.

Komisijos sekretorė: Janina Šokaitienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresn. socialinė darbuotoja.

Vilniaus rajono savivaldybės Peticijų komisija

Komisijos pirmininkas: Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Komisijos sekretorė: Mažena Skorulskienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel.: (8 5) 275 5447, el. paštas: mazena.skorulskiene@vrsa.lt
Vilniaus rajono savivaldybės Etikos komisija

Komisijos pirmininkas: Jonas Vasiliauskas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Anton Feliks Stankevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Komisijos sekretorė: Justina Olechnovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel.: (8 5) 240 0543, el. paštas: justina.olechnovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Komisijos pirmininkas: Rima Miseliūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorė: Tatjana Mišančiukova, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 6768, el. paštas tatjana.misanciukova@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Daugiafunkcių kultūros centrų akreditavimo komisija

Komisijos pirmininkė: Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja.

Komisijos sekretorė: Gražina Golubovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktas: tel.: (8 5) 275 5081, el. paštas: grazina.golubovska@vrsa.lt

Vilniaus rajono Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Pirmininkė – Andželika Komarovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja – Česlava Lisovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Deimantė Norgailaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 211 1129, el. paštas Deimante.Norgailaite@vrsa.lt

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija

Komisijos vadovė: Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Komisijos vadovo pavaduotoja: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Komisijos sekretorė: Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 272 72 11, el. paštas: Juliana.Lipinska@vrsa.lt

Vilniaus rajono Strateginio planavimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vilniaus rajono savivaldybės meras.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Vilniaus rajono Strateginio planavimo grupė

Komisijos pirmininkas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Koordinatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas.


Kontaktai: tel.: (8 5) 275 4684, el. paštas dorota.korvin-piotrovska@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos administracinių nusižengimų komisija

Komisijos pirmininkas: Tadeuš Buiko,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Pirmininko pavaduotoja: Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

Referentė: Ala Stelmakavičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų bylų referentė.


Kontaktai: tel.  (8 5) 272 2731, el. paštas: ala.stelmakaviciene@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų stovyklų paraiškų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 0622, el. paštas: violeta.purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 0622, el. paštas: violeta.purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Mokinių vasaros poilsio programų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 0622, el. paštas violeta.purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Vertinimo komisija dėl mokyklų pasirengimo mokyti mokinius nuotoliniu būdu

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

Vilniaus rajono savivaldybės Nuolatinė turto nuomos komisija

Komisijos pirmininkė: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Danuta Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė.

 

Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Sekretorė: Elžbeta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 0761, el. paštas: elzbieta.bortkevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Komisijos pirmininkė: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorė: Elžbieta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 0761, el. paštas: elzbieta.bortkevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Šeimos taryba

Šeimos tarybos pirmininkė: Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja.

Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja: Jurgita Pukienė, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio centro“ direktorė.

Sekretorė: Aneta Subotovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel.: (8 5) 273 0068, el. paštas: aneta.subotovic@vrsa.lt

Socialinės globos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič.

Pirmininko pavaduotoja: Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Elena Kačanovskienė.

Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Kristina Malinovska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Silva Lukoševičienė, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorius: renkamas kiekvieno posėdžio metu.

Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Pirmininko pavaduotoja: Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sekretorius: Julija Vaškevičienė, Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 272 3327, el. paštas: julija.vaskeviciene@vrsa.lt
Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija

Komisijos pirmininkė: Irena Ingelevič, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotojas: Vladimir Kozlovskij, Statybos skyriaus vyr. specialistas.

Vilniaus rajono savivaldybės Socialinio būsto nuomos komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Komisijos sekretorė: Natalija Gaidamovičienė, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 0290, el. paštas natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Būstų pirkimo komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Komisijos pirmininkės pavaduotojas: Miroslav Prokopovič, Investicijų skyriaus vyr. specialistas.

Komisijos sekretorė: Božena Bednova, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. (8 5) 273 0407, el. paštas bozena.bednova@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Keleivinio transporto komisija

Komisijos pirmininkas: Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Komisijos sekretorius: Pavel Tondrik, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 5065, el. paštas: pavel.tondrik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija

Komisijos pirmininkas: Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Komisijos sekretorė: Česlava Apolevič, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel.: (8 5) 273 1290. el. paštas: ceslava.apolevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisija

Komisijos pirmininkė: Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

 

Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisija

Komisijos pirmininkas: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Komisijos sekretorius: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas.


Kontaktai: tel. (8 5) 273 4691, el. paštas: romuald.dadelo@vrsa.lt

Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, pakeitimo ar demontavimo Vilniaus rajono savivaldybėje komisija

Prašymas dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybėje

Komisijos pirmininkas: Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Pirmininko pavaduotojas: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas.

Komisijos sekretorė: Ana Borovik, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyresn. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 0448, el. paštas Ana.Borovik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Tranzitinių kelių ir gatvių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje, įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Komisijos sekretorius: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas.


Kontaktai: tel. (8 5) 273 4691, el. paštas: romuald.dadelo@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Saugaus eismo komisija

Komisijos pirmininkas: Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Liucijana Binkevič, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Komisijos sekretorė: Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė.


Kontaktai: tel.: (8 5) 210 9686, el. paštas Ieva.Jakubenaite@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisija

Viešo aukciono vedėja: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Viešo aukciono protokoluotoja: Halina Petrucin, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė.

Vilniaus rajono savivaldybės Sporto projektų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas: Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja.

Komisijos sekretorius: Karol Pacyna, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistas.


Kontaktai: tel.: (8 5) 240 0178, el. paštas karol.pacyna@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

Pirmininkė: Marliena Paškovska, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė. 

Pirmininko pavaduotoja: Estela Marcinkevičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė.

Sekretorė: Juliana Lipinska vyr. specialistė Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, pavaduojanti Jaunimo reikalų koordinatorę – sekretorę.


Kontaktai: tel. 8 646 112 41, el. paštas juliana.lipinska@vrsa.lt

Žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių ir želdinių, atlyginimo komisija

Komisijos pirmininkas − Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Jurijus Jelinskis).

Komisijos sekretorė – Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių, atlyginimo.

Deimantė Norgailaitė – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių želdinių, atlyginimo.


Kontaktai:

Tel. (8 5) 210 9686, el. paštas: Ieva.Jakubenaite@vrsa.lt
Tel. (8 5) 211 1129, el. paštas: Deimante.Norgailaite@vrsa.lt
Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė. Komisijos pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdžiui pirmininkauja Andželika Komarovska, jos nesant – Audronė Ercmonaitė.

Komisijos sekretorė: Alicija Chalkovskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 1962, el. paštas: alicija.chalkovskiene@vrsa.lt
Vilniaus rajono savivaldybės Seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

 

Vilniaus rajono savivaldybės Stipendijos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė: Liucijana Binkevič,Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė.

Pirmininkės pavaduotoja: Janina Klimaševska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Sekretorė: Justina Olechnovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 275 1997, el. paštas Janina.Klimasevska@vrsa.lt;  tel. (8 5) 240 0543, el. paštas Justina.Olechnovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mobilizacijos valdymo grupė

Grupės koordinatorė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Grupės koordinatoriaus pavaduotojas: Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija

Komisijos pirmininkas: Aleksandr Liachovič, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Pirmininko pavaduotojas: Audrius Bulnis, Teisės skyriaus vedėjas.

Sekretorius: Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas, skiriamas skyriaus vedėjo pavedimu.

Vilniaus rajono savivaldybės Kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo darbo grupė
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lėšų naudojimo komisija

Komisijos pirmininkė: Marina Symonovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Dorota Paršuta, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorė: Justyna Greitiun-Zaranka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. (8 5) 240 1209, el. paštas Justyna.Greitiun-Zaranka@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo komisija

Komisijos pirmininkė: Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Dorota Paršuta, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorė: Justyna Greitiun-Zaranka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė.


Kontaktai: tel. (8 5) 240 1209, el. paštas Justyna.Greitiun-Zaranka@vrsa.lt