*alt_site_homepage_image*

Komisijos ir darbo grupės

decoration
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija

Komisijos pirmininkė: Rūta Carik, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė (Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija)

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Robert Rackiewicz, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys


Komisijos nariai:

Irena Aniukštienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Stasys Mušeikis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Vaidas Augūnas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Zigmont Ždanovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos etikos komisija

Komisijos pirmininkas: Daniel Ilkevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys (Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija)

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Karolina Petrusevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė


Komisijos nariai:

Ruslanas Baranovas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Ieva Galvelytė Adomavičienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Gediminas Kazėnas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Tadeusz Andrzejewski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų komisija

Komisijos pirmininkas: Tadeuš Buiko,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Pirmininko pavaduotoja: Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Referentė: Ala Stelmakavičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų bylų referentė


Kontaktai: tel.  +370(5)2722731, el. paštas: ala.stelmakaviciene@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Vilniaus rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija

Komisijos pirmininkė: Irena Ingelevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotojas: Vladimir Kozlovskij, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas


Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės būstų pirkimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Miroslav Prokopovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistas

Komisijos sekretorė: Božena Bednova, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2730407, el. paštas bozena.bednova@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Pirmininkė: 

Pirmininko pavaduotoja: Estela Marcinkevičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė

Sekretorė: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, pavaduojanti Jaunimo reikalų koordinatorę – sekretorę


Kontaktai: tel. +37064611241, el. paštas juliana.lipinska@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės keleivinio transporto komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

Sekretorė: Krystyna Siniavskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. nr. +370(5)2400399, el. paštas: Krystyna.Siniavskaja@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo darbo grupė
Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorius: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel. +370(5)2734691, el. paštas: romuald.dadelo@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija

Komisijos vadovas:

Komisijos vadovo pavaduotoja: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Komisijos sekretorė: Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2727211, el. paštas: Juliana.Lipinska@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisija

Komisijos pirmininkas: dr. Danuta Narbut, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Helena Varnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijos vyresn. specialistė

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lėšų naudojimo komisija

Komisijos pirmininkė: Marina Symonovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Dorota Paršuta, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Alina Tunkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: +370(5)2400520, el. paštas Alina.Tunkevic@vrsa.lt

 
Vilniaus rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija

Komisijos pirmininkė: dr. Danuta Narbut, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė

Komisijos sekretorė: Česlava Apolevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel.: +370(5)2731290. el. paštas: ceslava.apolevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Dorota Paršuta, Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Alina Tunkevič, Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2400520, el. paštas Alina.Tunkevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mobilizacijos valdymo grupė

Grupės pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Vilniaus rajono savivaldybės mokinių vasaros poilsio programų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)275 0622, el. paštas violeta.purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

Komisijos pirmininkas:

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Irina Averjanova, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė

Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2750622, el. paštas: violeta.purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisija

Viešo aukciono vedėja: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja

Viešo aukciono protokoluotoja: Halina Petrucin, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2750125, el. paštas Halina.Petrucin@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Komisijos pirmininkas: Rima Miseliūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Tatjana Mišančiukova, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2756768, el. paštas tatjana.misanciukova@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės nuolatinė turto nuomos komisija

Komisijos pirmininkė: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Danuta Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė

 

Vilniaus rajono savivaldybės peticijų komisija

Komisijos pirmininkas: 

Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Komisijos sekretorė: Julija Vaškevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2723327, el. paštas: julija.vaskeviciene@vrsa.lt
Vilniaus rajono savivaldybės saugaus eismo komisija

Komisijos pirmininkas: Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Komisijos pirmininko pavaduotojas:

Komisijos sekretorė: Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel.: +370(5)2109686, el. paštas Ieva.Jakubenaite@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorė: Elina Dovgerd, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2752463, el. paštas: Elina.Dovgerd@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorė: Inga Kucevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2755064, el. paštas inga.kucevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Komisijos pirmininkė: Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Komisijos pirmininkės pavaduotojas: Erikas Lukas Dvilevičius, VšĮ „Ne imti, bet duoti“ įstaigos direktorius

Sekretorė: Patricija Litovčenko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2730068, el. paštas patricija.litovcenko@vrsa.lt

Socialinės globos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė: Irena Ingelevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotoja: Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorė: Natalija Gaidamovičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2400290, el. paštas natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Silva Lukoševičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorius renkamas kiekvieno posėdžio metu

Vilniaus rajono savivaldybės sporto projektų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas: 

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja

Komisijos sekretorius: Karol Pacyna, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel.: +370(5)2400178, el. paštas karol.pacyna@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės stipendijos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkė: 

Pirmininkės pavaduotoja: Janina Klimaševska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Sekretorė: Justina Olechnovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2751997, el. paštas Janina.Klimasevska@vrsa.lt;  tel. +370(5)2400543, el. paštas Justina.Olechnovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono strateginio planavimo grupė

Komisijos pirmininkas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotojas: 

Koordinatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas


Kontaktai: tel. +370(5)2754684, el. paštas dorota.korvin-piotrovska@vrsa.lt

Vilniaus rajono strateginio planavimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vilniaus rajono savivaldybės meras

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Vilniaus rajono savivaldybės šeimos taryba

Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Nila Federovič, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Skaidiškių ambulatorijos bendruomenės vyresnioji slaugytoja

Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė

Beata Bartkienė, BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Sabina Gucevič, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja

Joana Šekštelienė, Čekoniškių kaimo bendruomenės narė

Irena Baranovskaja, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos narė

Audra Dūdėnaitė, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė

Alina Franckevič, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė

Krystyna Malyško, Kyviškių kaimo bendruomenės „Kyvija“ savanorė

Justina Žukauskienė, Labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ direktorė

Beata Čeken, Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenės narė


Kontaktai: tel. +370(5)2730068, el. paštas patricija.litovcenko@vrsa.lt

Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, pakeitimo ar demontavimo Vilniaus rajono savivaldybėje komisija

Prašymas dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybėje

Komisijos pirmininkas: Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pirmininko pavaduotojas: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas

Komisijos sekretorė: Ana Borovik, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyresn. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2400448, el. paštas Ana.Borovik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija

Komisijos pirmininkė: Česlava Lisovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja (vyr. architektė)

Pirmininko pavaduotoja: Andželika Komarovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vedėja

Komisijos sekretorius: Vladyslav Borovik, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel. +370(5)2401655, +37067109788, el. paštas vladyslav.borovik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės tranzitinių kelių ir gatvių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje, įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisija

Komisijos pirmininkė: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorius: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel. +370(5)2734691, el. paštas: romuald.dadelo@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Komisijos pirmininkė: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Vilniaus rajono savivaldybės vaikų stovyklų paraiškų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2750622, el. paštas: violeta.purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės vertinimo komisija dėl mokyklų pasirengimo mokyti mokinius nuotoliniu būdu

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija

Komisijos pirmininkas: Aleksandr Liachovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Pirmininko pavaduotojas: Audrius Bulnis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas

Sekretorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas, skiriamas skyriaus vedėjo pavedimu

Žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių ir želdinių, atlyginimo komisija

Komisijos pirmininkas: pavaduoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Jurijus Jelinskis

Komisijos sekretorė: Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių, atlyginimo

Deimantė Norgailaitė: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių želdinių, atlyginimo


Kontaktai:

Tel. +370(5)2109686, el. paštas: Ieva.Jakubenaite@vrsa.lt
Tel. +370(5)2111129, el. paštas: Deimante.Norgailaite@vrsa.lt
Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Komisijos pirmininkė: Andželika Komarovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotoja: Česlava Lisovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja

Posėdžio sekretorė: Deimantė Norgailaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2111129, el. paštas Deimante.Norgailaite@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisija

Komisijos pirmininkas: pavaduoja Andželika Komarovska, jos nesant – Audronė Ercmonaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Alicija Chalkovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370(5)2751962, el. paštas: alicija.chalkovskiene@vrsa.lt