*alt_site_homepage_image*

Darbo užmokestis

decoration

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.

 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2022 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2023 metų I–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

1

4471

4594

Mero pavaduotojas

2

3387

3571

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

1

3061

3651

Mero patarėjas

7

2533

2618

Administracijos direktorius

1

3923

4061

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2

3893

4018

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

19

3714

4018

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

12

3464

3748

Poskyrio vedėjas

     

Vyriausiasis specialistas

65

2621

2886

Vyresnysis specialistas

7

2291

2519

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

1

1671

1718

Seniūnas

20 3263 3985

Seniūno pavaduotojas

5 2738 2853

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

121

2000

2162

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

24

1903

2152

Vyresnysis specialistas

31

1692

1937

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

90

1870

2254

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

16,5 1829 2088

Specialistas

20 1596 1823

Specialistas (seniūnijose)

12 1549 1833

Mentorius (seniūnijose)

1 1850  

 

 

Pažymėti klaidą
Loading