*alt_site_homepage_image*

Darbo užmokestis

decoration

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.

 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2022 m. II –ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

 

 

Meras

4372

4471

Mero pavaduotojas

3127

3446

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

Tarybos sekretorius

2510

3059

Mero patarėjas

2415

2489

Administracijos direktorius

4459

3918

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

4172

3893

Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

Skyriaus vedėjas

3320

3638

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2886

3301

Poskyrio vedėjas

   

Vyriausiasis specialistas

2338

2732

Vyresnysis specialistas

2099

2273

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

 

1671

Seniūnas

2905

3305

Seniūno pavaduotojas

2358

2740

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

Vyriausiasis specialistas

1663

1911

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

1685

1966

Vyresnysis specialistas

1562

1712

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

1604

1899

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

1542

1776

Specialistas

1370

1555

Specialistas (seniūnijose)

1387

1641

Mentorius (seniūnijose)

1558

1901

 

 

Pažymėti klaidą
Loading