*alt_site_homepage_image*

Darbo užmokestis

decoration

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.

 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2022 metų IV –ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

 

4372

4471

Mero pavaduotojas

 

3127

3361

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

 

2510

3224

Mero patarėjas

 

2415

2395

Administracijos direktorius

 

4459

3940

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

4172

3893

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

 

3320

3718

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

2886

3596

Poskyrio vedėjas

     

Vyriausiasis specialistas

 

2338

2683

Vyresnysis specialistas

 

2099

2465

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

   

1671

Seniūnas

 

2905

3296

Seniūno pavaduotojas

 

2358

2746

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

 

1663

1958

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

 

1685

1930

Vyresnysis specialistas

 

1562

1754

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

 

1604

1863

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius)(seniūnijose)

 

1542

1792

Specialistas

 

1370

1619

Specialistas (seniūnijose)

 

1387

1596

Mentorius (seniūnijose)

 

1558

1901

 

 

Pažymėti klaidą
Loading