*alt_site_homepage_image*

Darbo užmokestis

decoration

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.

 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2021 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2022 metų I-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

4372

4471

Mero pavaduotojas

3127

3215

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

2510

2902

Mero patarėjas

2415

2499

Administracijos direktorius

4459

3918

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

4172

3893

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

3320

3685

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2886

3296

Vyriausiasis specialistas

2338

2552

Vyresnysis specialistas

2099

2273

Seniūnas

2905

3137

Seniūno pavaduotojas

2358

2662

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

1663

1752

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

1685

1708

Vyresnysis specialistas

1562

1616

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

1604

1727

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

1542

1645

Specialistas

1370

1484

Specialistas (seniūnijose)

1387

1513

Mentorius (seniūnijoje)

1558

1695

 

 

Pažymėti klaidą
Loading