*alt_site_homepage_image*

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčios 200 metų jubiliejaus šventė

decoration
Sudervės Švč. Trejybės bažnyčios 200 metų jubiliejaus šventė
  • Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia (Kernavės g. 4, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.)
  • 2022 m. Rugsėjo 11

Sudervės seniūnija kviečia visus į Sudervės Švč. Trejybės bažnyčios 200 metų Jubiliejaus šventę, kuri įvyks š. m. rugsėjo 11 d., 12.00 val., adresu Kernavės g. 4, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.

Iškilmingas Šventas Mišias lietuvių ir lenkų kalbomis celebruos Jo Ekscelencija vyskupas Darius Trijonis. Po Šv. Mišių bus koncertas, pramogos vaikams, vaišės.

Šia iškilminga proga Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės seniūnija inicijavo Sudervės seniūnijos herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektų sukūrimą. Sukurtas Sudervės seniūnijos herbas ir vėliava bus pristatyti bei pašventinti iškilmingų Šventų Mišių metu.

Koncertuos: ZPiT „Wilia“, Božena Krasilova, Gabriela Ždanovičiūtė, Mejszagolanki, Suderwianie, Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos auklėtiniai, Justinas Stanislovaitis, Aneta Jodkaitė, parapijų chorai ir kiti atlikėjai.

Sudervės seniūnijos informacija