*alt_site_homepage_image*

Atvirų durų diena muziejuje

decoration
Atvirų durų diena muziejuje
  • Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, LT-14242, Vilniaus r.)
  • 2023 m. Kovo 19
  • 11.00 val.

Atvirų durų diena prasidės 11.00 val. iškilminga malda Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje savo ganytojiškas pareigas aktyviai vykdė kunigas Prelatas Juzef Obrembski.

Po šv. Mišių parapijos salėje vyks Kunigo prelato Juzefo Obrembskio biografijos pristatymas. Pranešėja – muziejaus vadovė Juzefa Markevič.