*alt_site_homepage_image*

ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW: jak należy zachować się w razie jądrowego lub radiologicznego wypadku

decoration
Jak będą ostrzegani mieszkańcy, jeśli dojdzie do awarii jądrowej

Pierwszym środkiem ochrony mieszkańców jest ostrzeżenie o zagrożeniu. Na Litwie działa system ostrzegania i informowania mieszkańców, który obejmuje:

Gdy usłyszymy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy obrony cywilnej „Uwaga“, należy:

• natychmiast włączyć Litewskie radio lub telewizję publiczną;

• wysłuchać ogłoszenia;

• wykonywać polecenia odpowiedzialnych funkcjonariuszy;

• zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.


Należy słuchać komunikatów przekazywanych przez środki masowego przekazu, gdyż w miarę zmiany sytuacji, mogą pojawić się zalecenia podjęcia innych działań bądź środków dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Upewnijcie się, że w telefonie są włączone funkcje, aby otrzymywać komunikaty ostrzegawcze. Instrukcje dotyczące ustawień można znaleźć na stronie: www.lt72.lt 

Jak chronić się przed skażeniem radiacyjnym?

W przypadku awarii jądrowej lub radiacyjnej, jeżeli ostrzeżenie o niebezpieczeństwie radiacyjnym usłyszeliśmy na ulicy, należy jak najszybciej udać się do najbliższego szczelnego budynku, którego okna i ściany są nieuszkodzone.

 • Jak najszybciej zamknąć wszystkie okna, nawiewniki, drzwi, zasuwy kominowe, kanały wentylacyjne. Wyłączyć system napowietrzania, wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe i wszystkie urządzenia, które wykorzystują powietrze z zewnątrz, zamknąć zasuwy kominkowe.
 • Udać się do środka budynku lub do piwnicy. Materiały radioaktywne osiadają na zewnątrz budynku, dlatego najbezpieczniej jest przebywać w centrum budynkujak najdalej od ścian zewnętrznych i dachu.
 • Zwierzęta domowe należy zabrać do domu, inwentarz zamknąć w oborze. Należy zabezpieczyć zwierzęta w wodę i paszę na kilka dni. Zamknijcie studnie.
 • Należy pozostawać wewnątrz pomieszczeń, aż do chwili otrzymania komunikatu o odwołaniu. Przez cały czas należy słuchać komunikatów w radiu i telewizji.
W jaki sposób jest realizowana ochrona mieszkańcow w przypadku awarii jądrowej lub radiacyjnej?

Z terenu wokół elektrowni jądrowej na Białorusi na terytorium Republiki Litewskiej rozciągają się następujące strefy – strefa gotowości awaryjnej i strefa objęta planem awaryjnym:

Planowane działania ochronne:

Na terytoriach znajdujących się w odległości 30 km od elektrowni: informowanie i konsultowanie mieszkańców, ukrywanie ludzi, ewakuacja ludności, środki ochronne dróg oddechowych, profilaktyka jodowa, odkażanie ludności, ograniczenie dostępu do skażonych
pierwiastkami promieniotwórczymi żywności i wody pitnej.

Na terytoriach, znajdujących się w odległości 100 km: informowanie i konsultowanie mieszkańców, profilaktyka jodowa, ukrywanie mieszkańców (w razie potrzeby), tymczasowa ewakuacja mieszkańców (w razie potrzeby), ograniczenie dostępu do skażonych pierwiastkami promieniotwórczymi żywności i wody pitnej.

Na terytoriach, znajdujących się w odległości 300 km od elektrowni: informowanie i konsultowanie mieszkańców, kontrola radiologiczna żywności, mleka, wody pitnej i artykułów nie żywnościowych, ew. ograniczenie dostępu do nich (w razie potrzeby).
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych samorządów w planach zarządzania kryzysowego oraz na stronie internetowej - www.lt72.lt 

Jodek potasu: kiedy i jak go zażywać?
 • Podczas awarii jądrowej do środowiska dostaje się radioaktywny jod, który gromadzi się w tarczycy. W celu ochrony gruczołu tarczycy należy w odpowiednim czasie i w należyty sposób zażyć preparaty zawierające naturalny jod.
 • Stabilny jod, który zawierają tabletki jodku potasu blokuje gromadzenie się jodu radioaktywnego w tarczycy, co zmniejsza ryzyko chorób tarczycy.
 • Preparaty z naturalnym jodem są podawane kilka godzin przed awarią (nie wcześniej niż 24 godz.), jeżeli już wiadomo, że nie da się
  jej zapobiec lub pilnie po awarii (nie później niż w ciągu najbliższych 8 godz.).
 • Tabletki te należy zażywać wyłącznie z zalecenia Ministerstwa Ochrony Zdrowia LR.
Przygotowanie mieszkańców: niezbędne zapasy żywności i wody na 72 godziny

W przypadku katastrofy jądrowej lub radiologicznej zapasy żywności i wody mogą być ograniczone, a dostawy zakłócone. Ważne jest mieć przygotowane zapasy żywności i wody na 72 godziny, zanim przyjdzie pomóc od służb.

W domu, w suchym i ciemnym miejscu należy przechowywać te produkty:

 • Konserwy (mięso, warzywa) i inne produkty w puszkach (mleko skondensowane, owoce)
 • Kasze
 • Olej
 • Cukier
 • Przyprawy
 • Sól
 • Miód
 • Herbatę

Spożywanie żywności i napojów z hermetycznych pojemników jest bezpieczne. Przed otwarciem zaleca się przetarcie opakowania szmatką.

Gromadząc zapasy należy traktować priorytetowo swoje codzienne produkty.

Kupując zapasy żywności, najważniejsze jest wybrać codzienne produkty, a także zwrócić uwagę na datę ważności.

ZADBAJ O ZAPASY WODY!

Musimy być przygotowani na różne, nieoczekiwane sytuacje – należy chronić siebie i innych. W przypadku ewakuacji – należy mieć przygotowaną torbę z niezbędnymi rzeczami. Więcej informacji na www.lt.72.lt.