*alt_site_homepage_image*

Podział kierowników przypadku Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego pod względu terytorium

decoration

Imię , nazwisko kierownika  przypadku 

Kontakty

Terytorium świadczenia usług, gmina  

Birutė Paramonova    

Tel. +37067014911
El. p. birute.paramonova@vrspc.lt

Rudomino
Czarny Bór
Pogiry

Loreta Wojciechowicz -Lepiochina

Tel. +37061940060
e-mail:   
loreta.voitechovic.lepiochina@vrspc.lt

m. Niemenczyn.
Rukojnie
Mariampol

Laima Lukšienė

Tel. +37061952293.

 e-mail:  laima.luksiene@vrspc.lt

Niemież Miedniki
Sużany

Alona Bakuło

Tel. +37067014731

e-mail: aliona.bakulo@vrspc.lt
 

Mejszagoła
Dukszty

Zujuny

Jelena Kondratavičienė

Tel. +37061331254
e-mail: odbrzezie jelena.kondrataviciene@vrspc.lt

Podbrzezie
Bezdany
Bujwidze
Ławaryszki
Rzesza

Renata Wanagiel - Bortkevičienė

Tel. +37064617144
e-mail: .
renata.vanagel.bortkeviciene@vrspc.lt

Kowalczuki
Mickuny
Szaterniki
Awiżenie

Tomas Tamošiūnas

Tel. +37061852242
e-mail  tomas.tamosiunas@vrspc.lt

Niemenczyn
Suderwie