*alt_site_homepage_image*

Instutytucje resocjalizacji

decoration
 

Nr

Nazwa organizacji realizującej projekt

Rodzaj niepełnosprawności  

 Świadczone usługi

Adres

Osoba kontaktowa

1.

IP „Menava”

Pacjenci dializowani  

Podwożenie

ul. Birželio 5, Wilno

Stanislova Kulbokienė,
(8 5) 233 06 12

vsimenava@gmail.com

2.

IP ZONS   Północno- wschodniej Litwy  

Wzroku

Zajętość dzienna, indywidualna pomoc niepełnosprawnym

ul. Naugarduko 91, Wilno

Aloyzas Vilimas,

8 699 13561 siauresrytas@lass.lt

3.

Litewskie Stowarzyszenie Osób z Urazami Kręgosłupa

Fizyczna, kompleksowa

Podwożenie

ul. Viršuliškių 53 A, Wilno

Birutė Stričkaitė,
(8 5) 242 70 42
lzspa@gmail.com

4.

Stowarzyszenie Rodzin Litewskich Wychowujące Dzieci Głuche i Słabosłyszące „PAGAWA”

Indywidualna pomoc osobom niepełno-sprawnym, pomoc członkom rodzin osób niepełno-sprawnych

Pomoc Członkom Rodzin Niesłyszących

ul.  Šv. Kazimiero  3, Wilno

Rima Sitavičienė
(8 5) 212 07 63
pagava@pagava.lt

5.

Litewskie Stowarzyszenie Autyzmu „Dzieci Deszczu”

Codzienna praca, indywidualna pomoc osobom niepełno -

sprawnym, pomoc członkom rodzin osób niepełnosprawnych

Różnorodne, mieszane zaburzenia rozwojowe i intelektualne, niepełno-sprawność ze spektrum autyzmu

ul. Lakštingalų  8, Wilno

Lina Sasnauskienė,
8 620 20665
lina@lietausvaikai.lt  

6.

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych rej. wileńskiego

Fizyczna, kompleksowa

Indywidualna pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc w przywróceniu lub umocnieniu umiejętności zawodowych, zespół wokalny „Tęcza”

ul. Šiltnamių 13, w. Pogiry, rej. wilenski 

Galina Dunowskaja,
8 602 91 011
galina.dunovskaja@yahoo.com

 

7.

IP „Wsparcie rodziny i usługi informacyjne”

Niepełnosprawność umysłowa

Zajętość dzienna, pomoc w przywróceniu lub wzmocnieniu umiejętności zawodowych

al. Laisvės. 79, Wilno

Algė Nariūnienė,
(8 5) 241 35 10
pagalba.seimai@lspzgb.lt

8.

IP Wileńskie Centrum Rehabilitacji Głuchych

Wady słuchu

Indywidualna pomoc niepełnosprawnym, pomoc w przywróceniu lub wzmocnieniu umiejętności zawodowych

ul. Šv.

Kazimiero 3, Wilno

Astutė Balinskienė, (8 5) 262 64 07 vilniauskrc@gmail.com

9.

IP „Narodowy Instytut Integracji Społecznej”

Fizyczna

Taksówka społeczna – podwożenie

Al. Giedymina  1, Wilno

Solveiga Ratkevičiūtė, 8650 93965 socialinistaksi@zmogui.lt

Rejestracja - www.socialinistaksi.lt  oraz telefonicznie

8 687 44001 10

10.

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych rej. wileńskiego

Fizyczna

Podwożenie

ul. Bažnyčios

 21, Niemenczyn, rej. wileński 

Bożena Nareiko,

8 674 97618 vr.neigaliujuasoc@gmail.com