*alt_site_homepage_image*

Mer i wicemerowie

decoration

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść

Numer telefonu: (8 5) 275 0987
E-mail: marija.rekst@vrsa.lt
Adres: ul. Rinktinės 50, LT-09318 Wilno
Gabinet: 301

Przyjęcia mieszkańców:
wtorek: od 13.00 do 16.30. godziny

Przyjęcia zawczasu rejestruje:
sekretarz Lucyna Lewina, tel. (8 5) 275 0987, w sekretariacie Samorządu (3. piętro, gab. nr 301)

Zastępca mera Teresa Dziemieszko

Numer telefonu: (8 5) 275 0987
E-mail: teresa.demesko@vrsa.lt
Gabinet: 301

Przyjęcia mieszkańców:
wtorek: od 13.00 do 16.30 godziny

Przyjęcia zawczasu rejestruje:
sekretarz Lucyna Lewina, tel. (8 5) 275 0987, w sekretariacie Samorządu (3. piętro, gab. nr 301)

Kurowane sfery działalności:
- usługi socjalne dla rodziny i dziecka;
- formowanie polityki rodzinnej;
- sprawy opieki społecznej;
- współpraca międzyinstytucjonalna;
- rejestracja stanu cywilnego;
- rolnictwo.

Zastępca mera Lucijana Binkiewicz

Numer telefonu: (8 5) 275 0987
E-mail: Liucijana.Binkevic@vrsa.lt  
Gabinet: 301

Przyjęcia mieszkańców:
wtorek: od 13.00 do 16.30 godziny

Przyjęcia zawczasu rejestruje:
sekretarz Lucyna Lewina, tel. (8 5) 275 0987, w sekretariacie Samorządu (3. piętro, gab. nr 301)

Kurowane sfery działalności:
- sport i turystyka;
- kultura (dziedzictwo kulturowe, działalność bibliotek i ośrodków kultury);
- pielęgnowanie wartości chrześcijańskich;
- rozwój i działalność organizacji pozarządowych i społecznych;
- gospodarka i własność (transport);
- obrona Cywilna;
- mobilizacja;
- sprawy młodzieżowe;
- realizacja polityki młodzieżowej;
- stosunki publiczne i międzynarodowe;
- porządek publiczny.