*alt_site_homepage_image*

Pasowanie na ucznia

decoration

18 listopada w Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły.

Do tej chwili przygotowywaliśmy się od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Uczniowie zapoznawali się ze swoimi obowiązkami, byli pilni i pracowici. Wiedzieli, że aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej, trzeba udowodnić, że są tego godni.

W części artystycznej programu pierwszoklasiści zaprezentowali swoje zdolności wokalne i recytatorskie. W kolejnej części programu uczniowie udzielili odpowiedzi na trudne i podchwytliwe pytania starszaków. Pierwszoklasiści rozwiązywali zagadki, przedstawili swoją klasę, wyjaśnili, jak poprawnie przechodzić przez jezdnię, śpiewali i recytowali w języku litewskim, zatańczyli taniec „Zielony mosteczek“. Wszystkie wykonane zadania były zatwierdzone przez starszaków, a występ nagrodzony został gromkimi brawami. Pierwszoklasiści wzorowo złożyli swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyli na zaszczytne miano ucznia.

Emocje narastały, gdyż zbliżał się moment ślubowania. W podniosłej atmosferze pierwszacy przysięgali być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię swojej szkoły, a zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożonej przysiędze nastąpił moment kulminacyjny. Dyrektor szkoły Janina Nowickaja przy pomocy symbolicznego ołówka pasowała każdego na ucznia mówiąc najważniejsze tego dnia słowa: „Pasuję ciebie na ucznia”. Każdy uczeń z powagą na twarzy odpowiadał: „Będę dobrym uczniem!“. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów, medali, upominków i składanie życzeń. Pamiątkowe fotografie, dyplomy, birety i życzenia jeszcze długo będą przypominać uczniom wyjątkowość i powagę tego dnia. A cała uroczystość wpisze się do kroniki klasowej na kolejne lata nauki.

Wszystkim pierwszoklasistom w Dniu Pasowania na Ucznia życzymy wielu sukcesów na drodze prowadzącej do krainy wiedzy.

 

Nauczycielka klas początkowych Bożena Stankiewicz


Ocenić wiadomość