*alt_site_homepage_image*

Honorowi obywatele rejonu wileńskiego

decoration

Miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego jest przyznawane obywatelom Republiki Litewskiej, jak również państw zagranicznych za ich wybitne zasługi dla Republiki Litewskiej i rejonu wileńskiego. Miano honorowego obywatela może być przyznane zarówno żywemu, jak i zmarłemu. W przypadku śmierci zaświadczenie honorowego obywatela i odznaka są wręczane rodzinie zmarłego. Miano honorowego obywatela jest uroczyście przyznawane od 2002 roku w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.