*alt_site_homepage_image*

Zaszczepiłeś się za granicą? Na Litwie dostaniesz unijny cyfrowy certyfikat COVID

decoration

Dane mieszkańców Litwy, który zaszczepili się przeciwko COVID-19 lub przechorowali tę chorobę za granicą, już mogą być wprowadzane do systemu e.sveikata – oryginały dokumentów, potwierdzające zaszczepienie się lub chorobę, należy przedstwić w punkcie szczepień albo innej placówce służby zdrowia. Na podstawie tych danych zostanie wygenerowany unijny cyfrowy certyfikat COVID, który jest odpowiednikiem tzw. paszportu możliwości – informuje Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

Przed udaniem się do punktu szczepień lub placówki leczniczej należy zadzwonić i umówić się na wizytę w sprawie żądanej usługi. Adresy punktów szczepień, kontakty i inne informacje dotyczące szczepień publikują samorządy: https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina/vakcinacijos-tvarka.

Mieszkańcy muszą przedstawić oficjalny dokument, wydany przez zagraniczną placówkę medyczną, potwierdzający szczepienie lub przechorowanie COVID-19. Jeżeli dokument nie jest wystawiony w jednym z językó urzędowych Unii Europejskiej, należy dostarczyć tłumaczenie na język litewski lub angielski.

Resort zdrowia zwraca uwagę na to, że dane dotyczące szczepień są wprowadzane do systemu e.sveikata i unijny cyfrowy certyfikat COVID jest wydawany tylko wtedy, gdy osoba została zaszczepiona szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej: „Comirnaty”, „Janssen”, „Spikevax” lub „Vaxzevria”. W dokumencie mogą być podane wcześniej używane nazwy tych szczepionek albo nadane w innych krajach: „Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine” („Comirnaty”), „COVID-19 Vaccine Moderna” („Spikevax”), „COVID-19 Vaccine AstraZeneca” („Vaxzevria”).

Jeżeli osoba otrzymała za granicą tylko jedną z dwóch dawek szczepionki, to po okazaniu potwierdzającego dokumentu, te dane również zostaną wprowadzone do systemu e.sveikata.

Mieszkaniec, który za granicą został zaszczepiony pierwszą dawką szczepionki, będzie mógł zarejestrować się na drugi zastrzyk na Litwie, zgodnie z ustalonym przez producenta odstępem między dwoma szczepieniami.

Unijny cyfrowy certyfikat COVID można pobrać w tym samym dniu, w którym dane dotyczące szczepienia lub choroby są wprowadzane do systemu e.sveikata. W przypadku zmiany informacji, jak np. otrzymanie drugiej dawki szczepionki, certyfikat cyfrowy wymaga aktualizacji, to znaczy należy go pobrać ponownie.

Unijny cyfrowy certyfikat COVID możesz pobrać, logując się na swoje konto na portalu zdrowia www.esveikata.lt. Jeżeli osoba nie ma możliwości zalogowania się, może to zrobić upoważniona przez niego osoba. Pełnomocnictwo może zostać utworzone przez lekarza rodzinnego lub przez samą osobę, m.in. wybierając na koncie e.sveikata „Paciento sritis -> Mano atstovai -> Kurti atstovavimą” („Strefa Pacjenta -> Moi Przedstawiciele -> Udzielenie Pełnomocnictwa”).

Jeśli mieszkaniec zaszczepiony przeciwko COVID-19 używa unijnego cyfrowego certyfikatu COVID na Litwie, do dokumentu stosowane są kryteria paszportu możliwości. Oznacza to, że aktywności kontaktowe na terenie kraju są dozwolone:

- tydzień po podaniu drugiej dawki szczepionki „Comirnaty” lub „Spikevax” zgodnie z harmonogramem szczepień,

- 2 tygodnie po podaniu szczepionki „Janssen”,

- 4 tygodnie, ale nie później niż 13 tygodni po podaniu pierwszej dawki szczepionki „Vaxzevria”,

- po drugiej dawce szczepionki „Vaxzevria” zgodnie z harmonogramem szczepień,

- 2 tygodnie po podaniu jednej dawki szczepionki „Comirnaty”, „Spikevax”, „Janssen” lub „Vaxzevria” dla osoby, która przechorowała COVID-19 i diagnoza była potwierdzona na podstawie pozytywnego testu PCR.


L24.lt


Ocenić wiadomość