*alt_site_homepage_image*

Tradycyjny projekt „Tydzień Języka Polskiego” w Pakienie

decoration

„Tydzień Języka Polskiego” to wieloletni projekt zainicjowany przez koło metodyczne polonistów rejonu wileńskiego, który w tym samym czasie zrzesza wszystkie szkoły i gimnazja z polskim językiem nauczania. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w dniach 7-11 listopada br. brali czynny udział w tym projekcie i zrealizowali wiele interesujących przedsięwzięć.

7 listopada polonistki zintegrowały uczniów klas 8-9 i poprowadziły lekcję na temat „200 rocznica wydania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza”. Celem lekcji było przybliżyć młodzieży epokę romantyzmu i pobudzić zainteresowanie problematyką i językiem ballad. Uczniowie zanurzyli się do świata tajemniczości i grozy. W atrakcyjny sposób młodzież zaprezentowała swoją pracę. Zostały stworzone plansze edukacyjne z informacjami, grafikami, ilustracjami nawiązującymi do epoki romantyzmu, biografii A. Mickiewicza i jego ballad.

Kolejnego dnia w naszej szkole został zrealizowany projekt strefy kowalczuckiej „W wirze „Ballad” A. Mickiewicza”. W ramach działań, które zaplanowały polonistki L. Podworska, Cz. Błażewicz, A. Savanevičienė oraz O. Wołkowicka grupa uczniów z Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach, ze Szkoły Podstawowej w Szumsku oraz Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie miała wspólne zajęcia. Pracując w grupach, uczniowie przygotowali czytanie wylosowanej ballady, zagrali w Kahoota oraz stworzyli ilustracje do wylosowanych utworów: „Świtezianka”, „Powrót taty” oraz „Lilije”. Nauczycielki języka polskiego włączyły się również do wspólnego czytania i zaprezentowały uczniom „Panią Twardowską”.

We środę „sztafetę działań“ przejęły nauczycielki klas początkowych – I. Korwiel (I), B. Stankiewicz, I. Korwiel (II) oraz A. Mackiewicz. Podczas zajęć zatytułowanych „W krainie baśni” uczniowie pod czujnym okiem pań oglądali bajki, kolorowali wybranych bohaterów, tworzyli ilustracje ulubionej książki. 10 listopada zaś uczniowie klas 1-4 mieli „Dzień pięknej litery”, podczas którego wykazali swoje zdolności kaligraficzne. Odwzorowując starannie i równiutko literki, zadbali o estetykę i wybrane teksty artystycznie ozdobili.

„Tydzień Języka Polskiego” uwieńczyliśmy uroczystym wyjątkowym apelem z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski, który w tym roku przybrał hasło „Przytulmy Polskę do serca”. A był on szczególny dlatego, że po raz pierwszy w progach naszej szkoły mogliśmy powitać Krzysztofa Krzemińskiego, przewodniczącego stowarzyszenia „Odra-Niemen” Oddział Mazowiecki, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mieli kolonie w Serpelicach i który wspólnie z siedmioosobową ekipą przeżywał z nami świąteczny dzień. Wraz z gośćmi wzięliśmy udział w uroczystościach przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Na zaproszenie proboszcza parafii św. Wojciecha w Częstochowie Ryszarda Umańskiego zespół pieśni i tańca ludowego „Bursztynki” z naszej szkoły wystąpił z programem patriotycznym na uroczystościach w Macierzy.

Tydzień wytężonej, twórczej, aktywnej i intensywnej pracy jest poza nami. Przyniósł on wiele satysfakcji i dał dużą dawkę pozytywnych emocji.

 

A. Savanevičienė, O. Wołkowicka,

nauczycielki języka polskiego


Ocenić wiadomość