*alt_site_homepage_image*

Sezon grzewczy nabiera rozpędu. Samorząd Rejonu Wileńskiego ma dobrą wiadomość dla mieszkańców

decoration

Ceny na energię i ogrzewanie dalej rosną, dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego również w tym sezonie grzewczym będzie subsydiował dla swoich mieszkańców część ceny ogrzewania centralnego. Subsydia będą wypłacane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. 

Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie dokładał wszelkich starań, by w sezonie grzewczym koszty ogrzewania dla mieszkańców nie przekraczały średniej krajowej.

W styczniu-marcu 2022 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego również wyciągnął pomocną dłoń do mieszkańców korzystających z ogrzewania centralnego. W minionym sezonie grzewczym Samorząd pokrył aż do 53 proc. kosztów ogrzewania, co oznacza, że mieszkańcy otrzymywali rachunki za ogrzewanie niższe o ponad połowę. Samorząd wydał na ten cel prawie 2 mln euro.

Dodatkowo, w reakcji na gwałtowny wzrost cen, 18 lutego br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła udzielić wsparcia finansowego również dla mieszkańców domów indywidualnych. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 euro była przyznawana mieszkańcom, których dochód nie przekraczał 387 euro miesięcznie na członka rodziny. Wsparcie w wysokości 50 euro było przyznawane mieszkańcom lub rodzinom, których dochód na członka rodziny przekraczał 387 euro miesięcznie. Pomoc Samorząd pokrył z własnego budżetu.

Energia cieplna mocno zdrożała w związku z gigantycznym skokiem cen na paliwa stosowane do produkcji ciepła. Dlatego radni rejonu wileńskiego na posiedzeniu w dniu 28 października br. przyjęli uchwałę w sprawie częściowego subsydiowania ceny ogrzewania, co przynajmniej po części odciąży mieszkańców.

Przykład stosowania subsydium:

- cena ogrzewania w październiku wynosi dla przedsiębiorstw dostarczających energię 32,20 ct/kWh;
- średnia cena (ogłaszana przez VERT) wynosi 10,29 ct/kWh;
- zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych rejonu wileńskiego na posiedzeniu w dniu 28 października br. subsydium pokrywane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego wyniesie w październiku 21,91 ct/kWh, co oznacza, że mieszkańcom do zapłaty pozostanie jedynie 10,29 ct/kWh.

Podań na otrzymanie subsydium składać nie trzeba. Subsydia Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie wypłacał dla dostawców ciepła za faktyczne zużycie ciepła przez mieszkańców.

Ceny bazowe ogrzewania dla przedsiębiorstw dostarczających energię ustala VERT. Na cenę ogrzewania składają się:

- część stała;
- część zmienna;
- VAT.

Stała część ceny zależy od wydatków na personel, zużycie infrastruktury, jej remontu, kosztów administracyjnych i innych niezbędnych wydatków.

Na zmienną część ceny składają się koszty gazu, biopaliw, węgla i energii elektrycznej. Ceny paliw ulegają wahaniom, dlatego zmienna część ceny ciepła jest przeliczana co miesiąc. Ten składnik stanowi największą część ceny ogrzewania i ma największy wpływ na rachunki.

Ważne jest pamiętać, że mieszkańcy mogą również skorzystać z rekompensaty kosztów ogrzewania.

W odpowiedzi na gigantyczną inflację radni rejonu wileńskiego podczas wrześniowego posiedzenia zatwierdzili nowe, wyższe średnie ceny paliw, na podstawie których będą naliczane rekompensaty wydatków na ogrzewanie dla mieszkańców o niskich dochodach. Decyzja radnych podwileńskich pozwala zapewnić, by mieszkańcy rejonu wileńskiego o niskich dochodach otrzymali większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie. Szczegóły są dostępne tutaj.

Rekompensata kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego jest przyznawana niezależnie od sposobu ogrzewania, tj. zarówno przy centralnym ogrzewaniu domu, jak i innymi rodzajami paliwa (drewno opałowe, węgiel, gaz, pelet, trociny).

Na stronie https://spis.lt/Skaiciuokles można dowiedzieć się, czy rekompensata za ogrzewanie przysługuje i jej wstępną wysokość.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą składać wnioski o rekompensatę kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego:

  1. za pośrednictwem strony www.spis.lthttps://www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos);
  2. w urzędzie gminy według miejsca zamieszkania ( https://www.vrsa.lt/pl/administracja-samorzadu/gminy/628).

 

Info vrsa.lt
Tłumaczenie www.l24.lt


Ocenić wiadomość