*alt_site_homepage_image*

Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie rozwija usługi opieki socjalnej

decoration

Centrum Usług Socjalnych Gminy Czarny Bór od stycznia 2017 r. świadczy codzienne usługi opieki socjalnej w domach niepełnosprawnych mieszkańców rejonu. Zgodnie z projektem „Udzielanie integralnej pomocy w rejonie wileńskim” usługi były świadczone do 31 stycznia br. Po zakończeniu projektu zapotrzebowanie na usługi dziennej opieki socjalnej w warunkach domowych usługobiorców nie tylko pozostało, ale nawet znacznie wzrosło.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na usługi dziennej opieki społecznej w warunkach domowych, nie tylko utworzył nową jednostkę strukturalną dziennej opieki socjalnej w domu osoby niepełnosprawnej w Centrum Usług Socjalnych Gminy Czarny Bór, ale także zwiększył limit etatów takich specjalistów w placówce.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dalej pomyślnie rozwiązuje powstające problemy socjalne. W tym miesiącu Samorząd podpisał porozumienie w sprawie świadczenia codziennych usług opieki socjalnej w domach niepełnosprawnych mieszkańców rejonu (dzieci, dorosłych i osób starszych).

Dzienna opieka socjalna – to ogół usług, które zapewniają osobie wszechstronną pomoc wymagającą stałej opieki specjalistycznej w ciągu dnia. Czas świadczenia usługi – od 2 do 10 godz. dziennie, do 7 dni w tygodniu w domu osoby.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz osób starszych prosimy o kontakt ze st. specjalistką Anną Suchodolską, tel. (8 5) 240 0785, e-mail  Ana.Suchodolska@vrsa.lt.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat usług świadczonych na rzecz dzieci niepełnosprawnych prosimy o kontakt ze st. specjalistką Iwoną Stasiłowicz, tel. (8 5) 240 1490, e-mail Ivona.Stasilovic@vrsa.lt.

 

Zdjęcie freepik.com


Ocenić wiadomość