*alt_site_homepage_image*

Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

decoration

Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał 17 listopada umowy stypendialne z trzema studentami mieszkającymi w rejonie wileńskim, którzy wybrali studia tych specjalności, których w rejonie brakuje najbardziej. Po ukończeniu studiów młodzi specjaliści będą przez co najmniej 3 lata kontynuować swoją działalność zawodową w jednej z rejonowych placówek oświatowych zaproponowanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się o stypendia, w październiku zaś Rada przyjęła uchwałę o przyznaniu tych stypendiów dla trzech studentów kierunków pedagogicznych.

Stypendystów wyłoniła specjalnie utworzona Komisja Stypendialna. Na listopadowym posiedzeniu Rada pochyli się nad kwestią przyznania stypendiów kolejnym trzem studentom studiującym na kierunkach: pedagogika języka polskiego i literatury, pedagogika specjalna i logopedia oraz pedagogika języka polskiego i angielskiego.

Przypominamy, że Samorząd Rejonu Wileńskiego, mając na celu pozyskanie brakujących w rejonie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i zachęcić studentów do wyboru zawodów, których aktualnie brakuje, oferuje stypendia, doświadczenie zawodowe i pracę w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego.

Studenci, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, posiadający obywatelstwo Republiki Litewskiej, studiujący na uniwersytetach i uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 250 euro/mies. Ten pakiet motywacyjny jest finansowany przez Samorząd. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Po analizie Komisji Stypendialnej rejonu wileńskiego Rada zatwierdziła listę specjalności, których brakuje w placówkach oświatowych rejonu, a mianowicie: logopedia, pedagogika specjalna, psychologia, filologia polska, filologia angielska, fizyka, pedagogika nauczania początkowego, filologia litewska, matematyka, wychowanie przedszkolne.

Zapraszamy studentów z rejonu wileńskiego, którzy wybrali te specjalności, do ubiegania się o stypendium i kontynuowania działalności zawodowej w rodzimym rejonie.

Szczegóły są dostępne tutaj: https://www.vrsa.lt/pl/mieszkacom/nowoci/154/oto-lista-zawodow-priorytetowych-na-otrzymanie-stypendium-samorzadu-rejonu-wileskiego:3844.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: tel. (8 5) 275 1997, e-mail: Janina.Klimasevska@vrsa.lt .


Ocenić wiadomość