*alt_site_homepage_image*

Rejon wileński gościnnie przyjmuje uchodźców z Ukrainy – od teraz z transportu publicznego Ukraińcy będą mogli korzystać bezpłatnie

decoration

W tym trudnym okresie dla Ukrainy i jej mieszkańców Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekt uchwały, która umożliwi obywatelom Ukrainy, ich rodzinom i mieszkającym na Ukrainie osobom bez obywatelstwa, którzy wyjechali z Ukrainy na Litwę w wyniku rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, możliwość podróżować transportem podmiejskim w rejonie wileńskim bezpłatnie.

Oczekuje się, że wprowadzenie ulgi zwiększy mobilność Ukraińców, znajdujących się w rejonie wileńskim, ułatwi szybkie i wygodne załatwienie niezbędnych dokumentów, zmniejszy wykluczenie społeczne, ułatwi możliwość szybszego zatrudnienia, udziału w wydarzeniach kulturalnych i odwiedzanie placówek oświatowych.

Aby skorzystać z tej ulgi udzielanej przez Samorząd, należy złożyć dokument/zaświadczenie potwierdzające rejestrację w Republice Litewskiej, wydane przez Departament Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Wydatki związane z tymi świadczeniami będą refundowane z budżetu Samorządu.

 

Foto unsplash.com

 


Ocenić wiadomość