*alt_site_homepage_image*

Placówki oświatowe same będą mogły przerwać nauczanie kontaktowe

decoration

Przedszkola i szkoły ogólnokształcące będą odtąd mogły same przerwać nauczanie kontaktowe. Decyzję taką podjęły litewskie resorty zdrowia i oświaty.

Nauczanie kontaktowe placówki oświatowe będą mogły przerwać na co najmniej 7 dni, ale nie dłużej niż na 2 tygodnie.

W takiej sytuacji rodzice będą mogli uzyskać zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Nauczanie kontaktowe w całej szkole czy przedszkolu dyrektorzy placówek oświatowych będą mogli przerwać, jeśli na koronawirusa bądź inne choroby dróg oddechowych (np. grypę) choruje ponad 20 proc. uczniów.

Nauczanie kontaktowe na poziomie klasy/grupy może być przerwane, jeśli koronawirusa czy grypę ma co najmniej 5 uczniów w klasie/grupie.

Szczegóły oraz kryteria przerwania nauczania kontaktowego są dostępne tutaj.L24.lt


Ocenić wiadomość