*alt_site_homepage_image*

Oto lista zawodów priorytetowych na otrzymanie stypendium Samorządu Rejonu Wileńskiego

decoration

Litwa notuje deficyt specjalistów w niemal każdej dziedzinie, a ich brak tylko się zwiększa. Wyjątkiem nie jest również rejon wileński, który chce pozyskać do pracy na swoim terenie ambitnych i młodych specjalistów, dlatego oferuje dla nich stypendium i gwarantuje miejsce pracy po zakończeniu studiów.

Dzisiaj na posiedzeniu radni rejonu wileńskiego zatwierdzili listę zawodów priorytetowych, których specjalistów w placówkach oświatowych rejonu brakuje najbardziej.

Oto lista zawodów:

- logopedia
- pedagogika specjalna
- psychologia
- filologia polska
- filologia angielska
- fizyka.
- pedagogika nauczania początkowego.
- filologia litewska
- matematyka
- wychowanie przedszkolne.

Listę najbardziej potrzebnych specjalistów sporządziła Komisja Stypendialna po przeprowadzeniu szczegółowej analizy.

Odtąd studenci, którzy zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, posiadają obywatelstwo Republiki Litewskiej oraz studiują na uniwersytetach i uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 250 euro/mies. Stypendium będzie wypłacane od dnia podpisania umowy dwustronnej za miesiące studiów i praktyki i będzie przelewane dwa razy w roku (po 1 marca i po 1 lipca) na konto studenta. Ten pakiet zachęt będzie finansowany przez Samorząd.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

 

Tłumaczenie www.l24.lt

Zdj. ilustracyjne unsplash.com


Ocenić wiadomość