*alt_site_homepage_image*

Osobom, uciekającym przed wojną na Ukrainie i ich rodzinom, Samorząd udzieli jednorazowego wsparcia finansowego

decoration

Samorząd Rejonu Wileńskiego udzieli jednorazowego wsparcia finansowego osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie i ich rodzinom. Osoby, chcące skorzystać z tej możliwości, powinny skontaktować się z urzędem gminy w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek.

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 27 kwietnia b.r., jednogłośnie postanowiono uzupełnić Opis procedury udzielania socjalnej pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego o możliwość otrzymywania przez cudzoziemców jednorazowego wsparcia finansowego.

Ubiegać się o jednorazowe wsparcie pieniężne mogą cudzoziemcy, którzy opuścili swoje państwo w wyniku agresji wojennej i faktycznie przebywają w rejonie wileńskim, którzy do czasu jej przyznania złożyli wniosek o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej.

W celu otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego należy wystąpić do gminy miejsca zamieszkania (kontakty gmin są publikowane tutaj) oraz wypełnić zaakceptowany przez gminę formularz wniosku, podając motywy konieczności wsparcia.

Przy składaniu wniosku należy posiadać dokument tożsamości (ważne jest również prawo jazdy, zaświadczenie emeryta) oraz kartę rejestracyjną, wydaną przez Urząd Migracyjny potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej.

Kwota jednorazowego wsparcia finansowego na osobę wynosi 2,5 BWS, tj. 105 euro. Na każdego kolejnego członka rodziny wysokość świadczenia wynosi 1 BWS, tj. 42 euro. Wsparcie ma charakter jednorazowy i jest udzielane bez oszacowania dochodu osoby (rodziny).

Zapraszamy do skorzystania z okazji!

 

Zdjęcie asocjatywne unsplash.com


Ocenić wiadomość