*alt_site_homepage_image*

Ośrodek dzienny dla dzieci w Niemenczynie będzie miał nową siedzibę

decoration

Samorząd Rejonu Wileńskiego dalej inwestuje w dobrobyt dzieci. Samorząd otworzył w ubiegłym roku dwa wspólnotowe domy dziecka, a w tym roku dobiega końca wyposażenie nowoczesnych pomieszczeń, do których przeniesie się Centrum Dziennego Pobytu dla Dzieci „Svajonė” (pol. „Marzenie”).

W 2020 r. zaczęto realizować projekt „Rozwój sieci centrów dziennego pobytu dla dzieci w rejonie wileńskim”. W ramach projektu centrum |Svajonė” zostanie przeniesione do innych pomieszczeń.

Centrum dla dzieci „Svajonė” będzie działać w wyremontowanych pomieszczeniach należących do Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego (ul. Kościelna 21, m. Niemenczyn, drugie piętro). W pomieszczeniach trwają obecnie prace remontowe, wymieniono system grzewczy, zainstalowano prysznic, węzeł sanitarny, windę/dźwig, zostaną nabyte nowe meble. Planowane jest również wyposażenie kuchni i pomieszczeń do odrabiania lekcji.

Obecnie Centrum dla dzieci „Svajonė” o powierzchni 47,41 m kw. jest w Niemenczynie jedynym dziennym centrum dla dzieci. Z usług ośrodka korzysta stale 22 dzieci. Po przeniesieniu siedziby do innych, bardziej przestronnych pomieszczeń (o powierzchni 120 mkw.) usługi będą dostępne dla większej aż o połowę liczby dzieci i rodzin.

Centrum będzie prowadzić działalność prewencyjno-edukacyjną, organizować zajęcia dla dzieci w ich czasie wolnym. Tutaj, wspierane przez pracowników socjalnych, dzieci będą mogły odrabiać lekcje, uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych, organizować wystawy swoich prac oraz angażować się w inne ciekawe zajęcia.

Centrum Socjalne dla Dzieci i Młodzieży w Niemenczynie powołano do życia w 2006 r.  Placówka zapewnia stacjonarną opiekę socjalną (patronat), usługi edukacyjne i socjalne dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ośrodek opiekuje się dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji socjalnej, a także ich rodzinami, świadczy ogólne i specjalne usługi socjalne.

Remont lokalu będzie kosztować ok. 300 tys. euro. Największą część środków – ponad 178 tys. euro – przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego, z funduszy unijnych Samorząd pozyskał blisko 108 tys. euro, z innych funduszy - ponad 14 tys. euro.

Zrealizowanie projektu jest planowane na marzec 2023 r.


W rejonie wileńskim działa 11 ośrodków dziennych dla dzieci, do których uczęszcza 235 dzieci. Placówki te świadczą usługi socjalne dla dzieci z rodzin niezamożnych narażonych na ryzyko socjalne, a także dla dzieci niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Specjaliści z placówek pomagają usługobiorcom rozwijać umiejętności socjalne, pomagają im w realizacji ich zdolności i zapobieganiu powstawania problemów społecznych, zmniejszają ich izolację społeczną.

W 2021 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego, w ramach reorganizacji systemu opieki nad dziećmi, nabył dwa nowe wspólnotowe domy dziecka, które przyjmują dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej (do opieki tymczasowej i stałej). Szczegóły na ten temat są dostępne tutaj.


Ocenić wiadomość