*alt_site_homepage_image*

Obradowała Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego: przyznano stypendia jeszcze 3 studentom, zatwierdzono projekt modernizacji gimnazjum w Wołczunach

decoration

25 listopada członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowali projekt inwestycyjny modernizacji budynku Gimnazjum w Wołczunach, a także zatwierdzili decyzję o przeznaczeniu stypendiów w wysokości 250 euro miesięcznie dla kolejnych 3 studentów.

Na początku posiedzenia Rady wszyscy obecni wspomnieli o dzisiejszym Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W celu upamiętnienia tego dnia wszystkim obecnym podzielono pomarańczowe wstążki, symbolizujące sprzeciw wobec wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Po dołączeniu się do tej inicjatywy, budynki wielu organizacji i inne obiekty są również podświetlane na pomarańczowo, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy wobec kobiet. Kolor pomarańczowy symbolizuje jaśniejszą przyszłość bez przemocy i może być używany jako środek do okazania solidarności w walce z przemocą.


Zaaprobowano modernizację Gimnazjum w Wołczunach

Na poprzednim posiedzeniu członkowie Rady zaaprobowali rozpoczęcie inwestycji w modernizację budynku Gimnazjum w Wołczunach, a dziś ją zatwierdzili – toteż wkrótce rozpoczną się prace modernizacyjne.

Budynek Gimnazjum w Wołczunach będzie miał zmodernizowany system ogrzewania, ocieplone ściany zewnętrzne, wymienione okna, drzwi, ocieplony dach, zmodernizowany system oświetlenia itp.

Po realizacji projektu w gimnazjum zostanie zapewniona efektywność energetyczna a obciążenia związane z obsługą i utrzymaniem zostaną zmniejszone. Zostaną stworzone również bardziej komfortowe warunki do edukacji dzieci i pracy pracowników.

Realizacja projektu ma rozpocząć się w styczniu 2023 roku, zakończenie – do grudnia 2023 r.


Odnowiono procedurę scentralizowanego przyjmowania dzieci do placówek oświatowych

Radni zatwierdzili procedurę organizowania scentralizowanego przyjmowania dzieci do grup wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W opisie procedury zmieniono poszczególne punkty i dodano nowe. Sprecyzowano i określono również terytoria obsługi placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, realizujących programy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.


Coraz więcej studentów korzysta ze stypendiów przyznawanych przez Samorząd

W sierpniu b.r., po zatwierdzeniu przez Radę zainicjowanego przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść pakietu motywacyjnego dla studentów – stypendiów w wysokości 250 euro miesięcznie, a we wrześniu – listy specjalności do otrzymywania stypendiów, coraz więcej studentów korzysta z tej możliwości.

Dziś członkowie Rady podjęli decyzję o przyznaniu stypendiów jeszcze dla 3 studentów, studiujących język i literaturę polską, pedagogikę specjalną i logopedię oraz pedagogikę języków polskiego i angielskiego.

Ze studentami zostaną podpisane umowy o przyznanie stypendiów. Wcześniej w tym miesiącu podpisano umowy i przyznano stypendia trzem studentom studiującym pedagogikę dzieciństwa i programy kształcenia początkowego.

Po ukończeniu studiów młodzi specjaliści w swojej dziedzinie będą kontynuować swoją działalność zawodową w jednej z rejonowych placówek oświatowych, zaproponowanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat.


Więcej informacji o decyzjach podjętych na posiedzeniu Rady, ich realizacji oraz innych bieżących kwestiach można znaleźć na stronie www.vrsa.lt.

Jeśli nie mogli Państwo obejrzeć transmisji na żywo z posiedzenia Rady, do obejrzenia nagrania zapraszamy tutaj.


Ocenić wiadomość