*alt_site_homepage_image*

Nauczyciele z Niemieża – laureatami Nagrody dla Doświadczonego Nauczyciela

decoration

Nauczyciel odgrywa specyficzną i niepowtarzalną rolę w edukacji dziecka pozwalając swym wychowankom na dokonywanie samodzielnych wyborów, wzbudzając ich zainteresowanie światem, pomagając im w rozwinięciu pewności siebie, niezależności, odpowiedzialności, odnalezieniu własnej drogi. Zawód nauczyciela jest odpowiedzialną i wymagającą profesją. Dobry nauczyciel nigdy nie przestaje się uczyć. Współpraca i wspólne uczenie się, dzielenie się wiedzą, podpatrywanie dobrych praktyk, jest najważniejsze dla rozwoju nauczyciela.

Fundacja Wolność i Demokracja rozstrzygnęła konkurs o Nagrodę dla Doświadczonego Nauczyciela w ramach projektu „Nauczyciel PLUS”. Program «Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela» skierowany jest do nauczycieli polskiego pochodzenia z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Komisja  Programu dla Doświadczonego Nauczyciela  przyznała nagrody dla 16 doświadczonych nauczycieli angażujących się na rzecz szkolnictwa polskiego, wśród nich znalazły  również się nauczycielki z Rejonu Wileńskiego:

  • Christina Masalska, nauczycielka metodyk historii z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Nauczycielka opisała swoje osiągnięcia/działania skierowane na rozwój/wspieranie szkolnictwa polskiego w okresie ostatnich 3 lat swojej działalności m.in. opisała działalność projektową, zorganizowane imprezy, konkursy,  lekcje otwarte. Dała również zgodę na wydruk następujących materiałów:

- plan lekcji pt. „Historia Polski w okresie 1914-1918 r. i losy jej synów Józefa i Adama“;

- Międzynarodowego Konkursu „MEWA” w którym udział wzięły szkoły polonijne z USA, Wiekiej Brytanii, Polski i Kazachstanu (konkurs trwał 2 lata).

  • Jelena Moroz, nauczycielki metodyk pracująca w Żłobku-Przedszkolu w Niemieżu, która nadesłała na konkurs publikacje dwóch scenariuszy swoich zajęć poznawczo-manualnych dla maluchów z cyklu „Co w trawie piszczy?” oraz społeczno-terapeutycznych dla starszych przedszkolaków pt. „Indianie”.

 

Jelena Moroz,

nauczycielka metodyk Żłobka-Przedszkola w Niemieżu


Ocenić wiadomość