*alt_site_homepage_image*

Krótsza izolacja po kontakcie z zakażonym

decoration

Od dzisiaj osoby, które miały kontakt z osobą zainfekowaną koronawirusem, powinny odbyć 10-dniową izolację, nie zaś, jak było do tej pory – dwutygodniową.

Jeśli przypadek COVID-19 zostanie stwierdzony w przedszkolu czy w klasach przygotowawczych, na izolację powinna udać się osoba z potwierdzonym wirusem. W stosunku do personelu placówki stosowany jest normalny tryb izolacji (10 dni), zaś wychowankowie mogą kontynuować naukę.

Jeśli przypadek COVID-19 zostanie stwierdzony w szkole początkowej, podstawowej czy średniej, na izolację powinna udać się osoba z potwierdzonym wirusem bądź osoby z pozytywnym testem na obecność koronawirusa. Osoby z tej drugiej grupy pozostają na izolacji przez 10 dni bądź do uzyskania negatywnego wyniku testu PCR. W stosunku do personelu placówki stosowany jest normalny tryb izolacji (10 dni).

Jak i do tej pory, izolować się nie będą musieli uczniowie zaszczepieni bądź ozdrowieńcy. Pozostali zaś uczniowie mają do wyboru albo izolację, albo testowanie się. Jeśli osoby nie zgadzają się na testowanie się, powinny odbyć 10-dniową izolację.

Jeśli przypadek COVID-19 zostanie stwierdzony w szkole zawodowej czy na uczelni, na izolację powinna udać się osoba z potwierdzonym wirusem. W stosunku do pozostałych uczestników procesu nauczania stosowany jest normalny tryb izolacji (10 dni).

W każdym przypadku na izolację nie powinny się udawać osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

Osoby z objawami powinny przerwać proces nauczania, zaleca się im wykonanie testu PCR.

Nowy tryb będzie stosowany dla osób dopiero udających się na izolację, zaś osoby, które już przebywają na izolacji po kontakcie w placówce oświatowej, nie będą mogły kontynuować nauki pod warunkiem testowania się, ale będą mogły skrócić termin izolacji według nowego trybu.

 

Tłumaczenie www.L24.lt


Ocenić wiadomość