*alt_site_homepage_image*

Jeśli test antygenowy ucznia jest dodatni, testy zalecane są dla całej klasy

decoration

Rząd Litwy wydał oświadczenie i wyjaśnienie, co należy robić, jeśli w klasie co najmniej jeden uczeń uzyskał dodatni wynik szybkiego testu antygenowego.

Litewskie Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu wydało oświadczenie, w którym wyjaśnia, że jeśli w ramach samokontroli uczeń wykona szybki test antygenowy i jego wynik okaże się dodatni, reszcie klasy zaleca się wykonanie takiegoż testu antygenowego natychmiast, nawet nie czekając na wynik bardziej precyzyjnego testu PCR.

Uczniowi, który ma dodatni wynik testu antygenowego, zaleca się przerwanie nauki kontaktowej do chwili uzyskania negatywnego wyniku badania PCR. Badanie PCR należy wykonać w punkcie mobilnym.

Jeśli w rodzinie zostanie podjęta decyzja o niewykonywaniu badania PCR, uczniowi zaleca się, by do szkoły nie chodził on przez 10 dni. Jeśli uczeń ten uzyska dodatni wynik badania PCR, reszta klasy powinna się przetestować bądź udać się na 10-dniową izolację.

Schematy izolacji uczniów są dostępne tutaj. 


Tłum. L24.lt


Ocenić wiadomość