*alt_site_homepage_image*

IP „Narodowy Instytut Integracji Społecznej” obchodzi jubileusz 10-lecia

decoration

Instytucja Publiczna „Narodowy Instytut Integracji Społecznej” w październiku 2020 r. założyła instytucję publiczną „Taksi społeczne”, której przekazała od 2012 roku rozpoczęte wszelkie działania związane z usługami transportu i towarzyszenia. 2 czerwca, z okazji 10. urodzin IP „Taksówka socjalna”, przybyła odpowiadająca za sferę społeczną w rejonie wileńskim wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko, aby pogratulować i uczcić udany i potrzebny dla społeczności projekt.

Taksówka socjalna – to innowacja socjalna, która pozwala osobom niepełnosprawnym stać się bardziej mobilnymi i niezależnymi w planowaniu swoich codziennych czynności. Ta usługa zapewnia sprawną organizację podróży osób z niepełnosprawnościami do miejsc zajętości ekonomicznej i socjalnej (do pracy, placówek oświatowych, szpitala, różnych organizacji, sklepu, parku itp.). Usługa taksówki socjalnej jest nastawiona na indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością – usługi są świadczone każdemu klientowi indywidualnie, w zależności od wybranego przez niego czasu i miejsca docelowego. W ten sposób usługi pozwalają na swobodne poruszanie się i rozwijają niezależność grupy docelowej.

Usługi świadczone w ramach indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym obejmują nie tylko usługi transportowe, ale również towarzyszenie, pomoc przy dojściu z domu do samochodu, usługi przenoszenia/podnoszenia w niedostosowanych budynkach, podnoszenia przedmiotów.

Zalety taksówek socjalnych dla osób niepełnosprawnych:

- samochody przystosowane technicznie;

- wspinacze schodowe, umożliwiające bezpieczne podnoszenie lub wchodzenie po schodach osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

- elektroniczny system zamówień, który pomaga efektywniej zarządzać przepływem zamówień;

- centrum telefoniczne, obsługiwane przez operatorów telefonicznych, którzy pomagają w układaniu zamówień przez telefon.

Osoby niepełnosprawne, chcące skorzystać z usług świadczonych przez taksówkę socjalną, muszą wypełnić formularz rejestracyjny na platformie internetowej www.socialinistaksi.lt lub zadzwonić do operatorów programu pod numer: +370 687 440 01.

Zarejestrowani na platformie internetowej klienci będą mogli zarezerwować podróż. Na wyznaczoną dla pasażera godzinę w zarezerwowanej dla niego godzinie przyjedzie asystent, który pomoże osobie niepełnosprawnej dostać się z domu do specjalnie przystosowanego samochodu „Taksówki socjalnej”. Po dotarciu do celu asystent osobisty będzie towarzyszył pasażerowi do wymaganej lokalizacji.

 

Usługi taksówki socjalnej świadczone są również niepełnosprawnym mieszkańcom rejonu wileńskiego

Taksówki socjalne (transportowania i asysty) dla niepełnosprawnych mieszkańców rejonu wileńskiego są świadczone od 2016 roku. Usługi są finansowane w ramach projektu „Usługi Rehabilitacji Socjalnej dla Osób Niepełnosprawnych”. Na realizację projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku przeznacza co najmniej 20 proc. środków z budżetu, pozostała część – dotacja z budżetu państwa. W 2022 r. przydzielono 19 943 euro. Usługa ta z roku na rok otrzymuje coraz większe fundusze: w 2021 r. przydzielono 18 316 euro, w 2020 r. – 15 000 euro, w 2019 r. – 18 000 euro. W pierwszym kwartale 2022 r. z tej usługi skorzystało już 18 mieszkańców rejonu.

„Samorząd Rejonu Wileńskiego stara się zapewnić mieszkańcom rejonu wysokiej jakości usługi socjalne i niezbędną pomoc. Cieszę się, że niepełnosprawni mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą skorzystać z oferowanego transportu podwożenia. Usługi transportu i towarzyszenia umożliwiają osobom niepełnosprawnym podróżowanie niezależnie od krewnych i innych osób oraz zapobiegają odgraniczeniu osób niepełnosprawnych od świata. Zachęcam mieszkańców do korzystania ze świadczonych usług” – podkreśliła Teresa Dziemieszko, zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Usługi transportowe dla mieszkańców rejonu wileńskiego z niepełnosprawnością ruchową świadczą również Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego (tel. do zasięgnięcia informacji +370 666 99 905) oraz Litewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Urazami Kręgosłupa (tel. (8 5) 242 7042). Usługi transportowe dla osób dializowanych świadczy IP „Menava” (tel. do zasięgnięcia informacji (8 5) 233 0612).

 

Foto iliustracyjne unsplash.com


Ocenić wiadomość