*alt_site_homepage_image*

Dyskusja, dotycząca utworzenia sanitarnej strefy ochrony w osiedlach Rudomino, Kalwiszki i Dusienięta

decoration

22 listopada w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu, Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa, Wydziału Rejonu Wileńskiego Narodowej Służby Rolnej, mieszkańców Rudomina, Kalwiszek, Dusieniąt i SA „Vilniaus paukštynas” (pol. „Wileńska ferma drobiu”). Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat sanitarnych stref ochronnych do 1000 m, ustalanych przez Narodową Służę Rolną przy Ministerstwie Rolnictwa w wydziałach AB „Vilniaus paukštynas” w osiedlach Rudomino, Kalwiszki i Dusienięta.

Od sierpnia br. mieszkańcy wsi Rudomino, Kalwiszki i Dusienięta otrzymują zawiadomienia z Wydziału Rejonu Wileńskiego Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa, że ​​ich działki, które znajdują się w promieniu 1000 m od kurników SA „Vilniaus paukštynas” będą klasyfikowane jako wchodzące w sanitarną strefę ochronną działalności gospodarczej. Wileński Wydział Rejonowy Państwowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa, nie zważając na sprzeciw właścicieli działek, rozpoczął rejestrację specjalnego stanu użytkowania gruntów w katastrze nieruchomości i ewidencji nieruchomości. Według mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu, część działek jest już wpisana do Księgi Wieczystej jako strefa ochronna.

Mieszkańcy, wspólnoty i właściciele działek nie zgadzają się na ustanowienie strefy ochrony sanitarnej w promieniu 1000 m wokół obiektów, prowadzących działalność gospodarczą oraz na specjalne warunki użytkowania gruntów.

W odległości 1000 m wokół działek drobiu SA „Vilniaus paukštynas”, prowadzącej działalność gospodarczą powstały gęsto zaludnione obiekty: bloki mieszkalne i indywidualne domy mieszkalne, stowarzyszenia ogrodników, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i zdrowotne. Obecnie dla żłobka „Ąžuoliukas“ w Rudominie i gimnazjum „Šilo” w Czarnym Borze, których prawa i obowiązki właściciela realizuje Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu już zarejestrowano specjalny warunek użytkowania gruntów.

Na spotkaniu głos zabrali wszyscy uczestnicy. Przedstawiciele uczestniczących społeczności zgłosili swoje propozycje do SA „Vilniaus paukštynas”.

Obecna na spotkaniu Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, zaapelowała o konstruktywny dialog i dyskusję oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które zadowoliłyby wszystkie zainteresowane strony. „Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie chronić interes publiczny i pomoże rozwiązać sytuację. My, jako Samorząd, również martwimy się, że na tych terenach jest wiele placówek oświatowo-wychowawczych i budynków mieszkalnych, więc jeśli pojawi się strefa ochrony sanitarnej, nie będzie można je renowować, rozwój infrastruktury osiedli zostałby zatrzymany. Dążymy do ujednolicenia i stworzenia warunków do prowadzenia biznesu w rejonie wileńskim, ale nie chcemy by z tego powodu by cierpieli miszkańcy, by nie czuli żadnych ograniczeń w codziennym życiu. Oczekujemy na pozytywną decyzję SA „Vilniaus paukštynas” – komentowała dyrektor administracji L. Kotłowska.

Zwracamy uwagę, że w 2017 roku SA „Vilniaus paukštynas” wystąpiła do Samorządu Rejonu wileńskiego w sprawie możliwości rozwoju planowanej działalności gospodarczej w kurnikach zlokalizowanych na terenach Dusieniąt i Kalwiszek SA „Vilniaus paukštynas” – wtedy Rada Samorządu postanowiła nie zatwierdzać programów oceny wpływu na środowisko hodowli kurcząt brojlerów w kurnikach SA „Vilniaus paukštynas”, zlokalizowanych na terenach Dusieniąt i Kalwiszek.

Po podsumowaniu dyskusji adwokat Jelena Liaskovskaja, reprezentująca SA „Vilniaus paukštynas”, powiedziała, że ​​ SA „Vilniaus paukštynas” w celu osiągnięcia kompromisu będzie współpracować z Samorządem Rejonu Wileńskiego i Wydziałem Narodowej Służby Rolnej Rejonu Wileńskiego i nie będzie żądać od Wydziału Rejonowego Narodowej Służby Rolnej, żeby niezwłocznie podjął decyzje, dotyczące wpisu strefy ochronnej i zarejestrował zmiany w katastrze nieruchomości.

Dyrektor SA „Vilniaus paukštynas” Tadas Sprindžiūnas obiecał mieszkańcom i samorządowi, że w ciągu dwóch tygodni SA „Vilniaus paukštynas” rozważy możliwość przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie rewizji wielkości ochrony sanitarnej.

Na najbliższym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 25 listopada, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego złoży odwołanie do Sejmu Republiki Litewskiej i akcjonariuszy SA „Vilniaus paukštynas”. Tym dokumentem Sejm Republiki Litewskiej zostanie poproszony o odroczenie wprowadzenia w życie ustawy o szczególnych warunkach zagospodarowania przestrzennego poprzez legitymizację terytoriów, na których należy ustanowić strefy ochrony sanitarnej, a akcjonariuszy spółki „Vilniaus paukštynas” – do upoważnienia dyrektora fermy drobiu o wystąpienie do Wydziału Rejonu Wileńskiego Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa w sprawie wszczętego zawieszenia stref ochrony sanitarnej i rozważenia możliwości zmniejszenia tych stref z własnej inicjatywy w trybie określonym w ustawie w sprawie specjalnych warunków użytkowania gruntów.


Ocenić wiadomość