*alt_site_homepage_image*

245-lecie oświaty w Szumsku i 100-lecie historycznego sztandaru szkoły

decoration

Czasu powstrzymać ani cofnąć się nie da. Jednakowo przemija dla ludzi i rzeczy. Z pamięci żywych wymazuje wspomnienia o tych, co odeszli, ich życiu, pracy, dokonaniach i zasługach. By czas nie pokrył kurzem zapomnienia zaszłe fakty, procesy i wydarzenia, 10 września br. społeczność szkoły w Szumsku zorganizowała uroczystość z okazji 245-lecia oświaty w Szumsku i 100-lecia historycznego sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w parafialnym kościele w Szumsku. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły modlitwą dziękowali Bogu za możliwość kształcenia dzieci i młodzieży oraz prosili o dar mądrości. W darach dobremu Bogu przynieśliśmy światło nauki, najcenniejszy dar jesieni – jabłka, historyczny dzwonek, książkę „Szkoła w Szumsku”. Po nabożeństwie wszyscy udali się na obchody do szkoły.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili: ks. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Szumsku, br. Czesław Krzyżanowski z Zakonu franciszkańskiego, Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, dr. Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta miasta Częstochowy, Reinhard Schlarman, członek komitetu partnerskiego gminy Birkenweder w Niemczech, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i szkół sąsiednich oraz z Polski.


Ocenić wiadomość