*alt_site_homepage_image*

Józef Obrembski

decoration

Józef Obrembski (1906-03-19 – 2011-06-07) – kapłan, ksiądz.

Od 1950 roku pracował w Mejszagolskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Za aktywną pracę duszpasterską Józef Obrembski został odznaczony Orderem Prezydenta RP „Polonia Restituta“ (1994), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla Polski” (1992).

Jemu – najstarszemu Polakowi Litwy w r. 2008 była wręczona pierwsza Karta Polaka. 19 grudnia 2001 roku za zasługi dla Litwy i rejonu wileńskiego Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nadała księdzu prałatowi miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego.