*alt_site_homepage_image*

Zatwierdzono zmiany w regulaminie Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości – od tego czasu udzielane wsparcie z mniejszym nadużyciem

decoration

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 29 października br., przyjęto zmiany do Regulaminu Funduszu Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego (dalej Fundusz).

Aby racjonalnie rozdysponować środki Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego i osiągnąć cele postawione przez Fundusz – tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie zajętości mieszkańców rejonu wileńskiego, Rada Rejonu Wileńskiego zatwierdziła środki zapobiegające nadużyciom w udzielanej pomocy Samorządu.

Na posiedzeniu Rady zatwierdzono, że od tej chwili wsparcie Funduszu nie będzie udzielane podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym), które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim krócej niż w ciągu 1. roku. Wsparcie nie będzie również udzielane małym i średnim podmiotom gospodarczym (osobom prawnym), jeśli zgodnie z systemem danych Zarządu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy w firmie nie ma osób ubezpieczonych.

Nowe zmiany w przepisach Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego uzupełniają również listę kosztów niekwalifikowalnych. Od teraz środki Funduszu nie będą przeznaczane na produkcję materiałów, narzędzi, surowców (zapasów), wykonywanie prac, produkcję drobnych artykułów gospodarstwa domowego, nabycie sprzętu biurowego, mebli i ich części, artykułów gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla małych i średnich spółek

Promowanie przedsiębiorczości i zmniejszanie bezrobocia jest jednym z priorytetowych obszarów działalności rejonu wileńskiego, dlatego Fundusz Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości działa na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie wileńskim.

Fundusz Małej i Średniej Przedsiębiorczości przyczynia się do tworzenia instytucjonalnego systemu wsparcia biznesu w rejonie wileńskim i zwiększa potencjał tworzenia przedsiębiorstw, promuje przedsiębiorczość, tworzenie nowych towarów i usług oraz wdrażanie postępowych technologii, zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw działających w rejonie, tworzy sprzyjające warunki do tworzenia nowych i zachowania starych miejsc pracy.  

W tym roku ze wsparcia Funduszu skorzystało 20 podmiotów gospodarczych, kwota udzielonego wsparcia – 27 577 euro.

W celu uzyskania wsparcia finansowego mogą zwracać się małe i średnie podmioty gospodarcze, spełniające postanowienia art. 3 i 4 Ustawy o Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości Republiki Litewskiej, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie samorządu rejonu wileńskiego oraz zadeklarowali miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim (dla osób fizycznych) od ponad 1 roku.

Formy i kwoty wsparcia finansowego udzielanego przez Fundusz:

- częściowa rekompensata odsetek za otrzymane kredyty na projekty rozwoju biznesu (z wyłączeniem kredytów na środki obrotowe) – do 50 proc. odsetek, ale nie więcej niż 1 000 euro;

- zwrot kosztów przygotowania biznesplanów, projektów inwestycyjnych i wniosków o wsparcie finansowe z innych funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw – do 50 proc., ale nie więcej niż 1 000 euro za opłacenie udokumentowanych usług świadczonych przez doradców oraz ekspertów;

- pokrycie kosztów rozwoju zawodowego małego i średniego podmiotu gospodarczego – gdy samorząd pokrywa do 100 proc. kosztów, które kwalifikują się do pokrycia kursów doskonalenia zawodowego, szkoleń, seminariów, ale nie więcej niż 300 euro na rok kalendarzowy;

- udział małego i średniego podmiotu gospodarczego w wystawach odbywających się na Litwie i (lub) za granicą, na których prezentowane są produkty wytworzone przez Wnioskodawcę lub usługi – jest rekompensowane do 50 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 900 euro na rok kalendarzowy;

- na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania strony internetowej, e-sklepu – do 100 proc., ale nie więcej niż 800 euro rocznie;

- zwrot kosztów zakupu sprzętu, poniesionych przy zakładaniu lub rozszerzaniu działalności do 100 proc., ale nie więcej niż 1 500 euro w roku kalendarzowym;

- pokrycie kosztów wynajmu nieruchomości lub lokali niemieszkalnych (z wyjątkiem mienia państwowego i komunalnego) wykorzystywanych do działalności produkcyjnej i usługowej do 50 proc., ale nie więcej niż 1 000 euro na rok kalendarzowy;

- dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, które podpisały umowę z Urzędem Zatrudnienia zgodnie z Programami Lokalnej Inicjatywy Zatrudnienia i realizują je na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego – 300 euro za jedno miejsce pracy (za wyjątkiem stanowisk kierowniczych), ale nie więcej niż 1 200 euro rocznie.

Decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego wnioskodawcom podejmuje Komisja Alokacyjna Funduszu Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Przy przydzielaniu środków Komisja udziela pierwszeństwa małym i średnim przedsiębiorstwom, które stworzyły, tworzą nowe miejsca pracy i zatrudniają mieszkańców rejonu wileńskiego. Uwzględniana jest liczba miejsc pracy (osób ubezpieczonych) określona w systemie informacyjnym Zarządu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy Ministerstwie Zabezpieczenia Społecznego i Pracy.

Więcej informacji na temat wsparcia udzielanego przez Fundusz Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego tutaj

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze st.  specjalistką Wydziału ekonomiki i majątku Inga Kucewicz, tel.: (8 5) 275 5064, e-mail: inga.kucevic@vrsa.lt.

Formularz wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego można znaleźć tutaj.

 

Zdjęcie ilustracyjne unsplash.com


Ocenić wiadomość