*alt_site_homepage_image*

Niemiecka spółka kapitałowa „Nokera” zainwestuje ponad 40 mln euro w nową fabrykę w rejonie wileńskim

decoration

Niemiecka firma zrównoważonego budownictwa „Nokera” podpisała umowę dotyczącą dużego projektu inwestycyjnego z Ministerstwem Ekonomii i Innowacji, zgodnie z którą planuje zainwestować 41,1 mln euro w budowę nowego zakładu w Rudominie w rejonie wileńskim. Ten zakład w ciągu najbliższych kilku lat planuje stworzyć 300 nowych miejsc pracy, z czego około połowa będzie przeznaczona dla absolwentów kierunków inżynierskich.

Zgodnie z umową projektu „Lightspeed”, która uzyskała status dużego projektu inwestycyjnego, planowana jest budowa fabryki o powierzchni 23 tys. mkw, która będzie produkować moduły łazienkowe i kuchenne dla zrównoważonych, neutralnych dla klimatu domów zbudowanych z zasobooszczędnego drewna.

Zielony korytarz przewiduje, że spółki, które zainwestują co najmniej 20 mln (30 mln euro w Wilnie) w kapitał długoterminowy i zobowiążą się do stworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy (w Wilnie - co najmniej 200 nowych miejsc pracy) otrzymują status dużego projektu inwestycyjnego, co pozwala na znacznie łatwiejsze i szybsze rozpoczęcie działalności. Takie projekty podlegają stawce podatku dochodowego 0 proc. na okres do 20 lat. Negocjacje ze spółką w sprawie ewentualnych inwestycji przebiegały bardzo szybko.

Niemiecka firma zrównoważonego budownictwa „Nokera” z podstawową siedzibą w Szwajcarii zatrudnia około 1500 specjalistów w Niemczech i Szwajcarii. „Nokera” wykorzystuje do budowy certyfikowane drewno i dąży do bycia liderem w sektorze budownictwa zrównoważonego.

To już szósty projekt inwestycyjny na Litwie, który uzyskał status dużego projektu. Wśród nich jest projekt „Homanit” w Pogirach. Pod koniec 2021 roku niemiecka spółka kapitałowa „Homanit” rozpoczęła budowę fabryki komponentów drewnianych oraz centrum badawczo-rozwojowego w Pogirach. Firma stworzy około 440 nowych miejsc pracy.

 


Ocenić wiadomość