*alt_site_homepage_image*

Już od siedmiu lat Samorząd Rejonu Wileńskiego nie zmienia opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności

decoration

W związku z trudną sytuacją gospodarczą panującą w kraju Samorząd Rejonu Wileńskiego stara się stworzyć mieszkańcom jak najodpowiedniejsze warunki do rozpoczęcia i kontynuowania działalności gospodarczej. Aby i zachęcić do kontynuowania już prowadzonej działalności gospodarczej, i do rozpoczęcia nowej, 28 października Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę o niezmienianiu stawek i ulg w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Stawek i ulg w prowadzeniu działalności Samorząd Rejonu Wileńskiego nie zmienia już 7 lat z rzędu, chce bowiem stworzyć dla swoich mieszkańców jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Minimalny stały podatek dochodowy za jeden dzień działalności na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2023 r. nadal będzie wynosić tylko 0,25 euro, a maksymalna opłata za jeden dzień bez ograniczania terenu działalności wynosi 1,87 euro.

W 2023 r. stała kwota podatku dochodowego, stosowana dla działalności prowadzonej bez ograniczania terytorium, pozostanie taka sama jak w 2022 roku – 684 euro. Biorąc pod uwagę skalę rodzaju działalności, popyt, rentowność oraz inne właściwości, na terytorium rejonu wileńskiego i na terytorium Republiki Litewskiej (z wyjątkiem miast Olity, Kowna, Kłajpedy, Połągi, Poniewieża, Szawli, Wilna, Neryngi oraz Mariampola), opłata będzie zróżnicowana od 90 do 240 euro.

Wysokie pozycje Samorządu Rejonu Wileńskiego

Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej na 3 października 2022 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje 4. miejsce z wszystkich 60 samorządów Liwy pod względem liczby nabytych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, 5. miejsce pod względem wypłaconych świadczeń za zakupione licencje na prowadzenie działalności oraz 1. miejsce wśród samorządów rejonowych.

Za styczeń-wrzesień 2022 r., stosując stawki zatwierdzone przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, Inspekcja wydała 3688 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym 1377 – ulgowych. Zebrano 231 806 euro podatku dochodowego od osób fizycznych, a kwota przyznanych ulg wyniosła 25 604 euro.

Najwięcej zezwoleń nabyto na prowadzenie działalności na terenie całej Republiki Litewskiej – 1429, na terenie rejonu wileńskiego – 1257 zezwoleń, w konkretnym (innym) samorządzie – 1139 zezwoleń na prowadzenie działalności, na terenie Republiki Litewskiej (z wyjątkiem wyżej wymienionych terytoriów) – 128 zezwoleń na prowadzenie działalności.

W styczniu-wrześniu 2022 r. najwięcej licencji na działalność gospodarczą nabyto w dziedzinach usług – 3039, 535 – handlu, produkcji - 247.

Zakres ulg nie zmienia się

28 października Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła, że w 2023 r. lista ulg dla mieszkańców, którzy nabywają licencje na prowadzenie działalności gospodarczej, nie ulegnie zmianie. Ulgi będą nadal stosowane dla emerytów, rencistów, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców rejonu, wychowujących niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia, uczniów itd.

Z ulg będą nadal korzystać również emigranci, którzy wrócili na Litwę. Aby przyczynić się do ograniczenia emigracji i promocji emigracji powrotnej, jeszcze w 2019 r. Rada Rejonu Wileńskiego zatwierdziła uzupełniony wykaz kwot zezwoleń przysługujących mieszkańcom, którzy nabywają koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej. Lista zawiera ulgi dla mieszkańców, którzy wrócili na Litwę przed 12 miesiącami, licząc od daty zakupu licencji na prowadzenie działalności.

 

Inf. Samorządu Rejonu Wileńskiego

Zdj. ilustracyjne unsplash.com 


Ocenić wiadomość