*alt_site_homepage_image*

Komitet Rozwoju Prawa i Porządku

decoration

Strefy działalności Komitetu

Komitet rozpatruje, przygotowuje i przedstawia wnioski dotyczące:

 • samorządowych programów rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • delegowania do wyznaczonych przez ustawy rad i komisji regionalnych i nadawania im pełnomocnictw;
 • spraw zakładania gmin i ustalenia ich liczby, przydziału terytoriów i określenia ich granic;
 • tworzenia wspólnych przedsiębiorstw z innymi samorządami;
 • zmiany granic i nazwy samorządu;
 • zatwierdzenia i zmiany herbów i innych symboli samorządu i jego osiedli;
 • łączenia się samorządu w związki samorządowe;
 • współpracy samorządu z samorządami zagranicznymi lub przystąpienia do międzynarodowych organizacji samorządowych;
 • prawowitości przygotowywanych i przyjmowanych przez Radę aktów;
 • legalności aktów prawnych kolegium samorządowego, mera, administracji;
 • realizacji ustaw Republiki Litewskiej, uchwał rządu i innych normatywnych aktów prawnych w instytucjach samorządowych;
 • programów, mających na celu zapewnienie porządku publicznego i powagi ludności;
 • zapewnienia realizacji programów i środków kontroli alkoholu i tytoniu;
 • programów i środków dotyczących używania, przechowywania i sprzedaży narkotyków;
 • spraw organizacji środków przeciwpożarowych;
 • egzekwowania normatywnych aktów prawnych jednostek administracji samorządowej;
 • spraw dokumentów o nadanie obywatelstwa Republiki Litewskiej;
 • spraw dokumentów organizacyjnych badania ludności i referendum dot. wyborów Prezydenta Republiki Litewskiej, Sejmu, Rad Samorządów;
 • spraw dokumentów naruszonych praw Samorządu oraz ochrony praw w instytucjach państwowych i w sądzie;
 • problemów procesów migracyjnych;
 • problemów mniejszości narodowych, wspólnot religijnych i innych problemów społecznościowych;
 • omawiania innych kwestii związanych z działalnością komitetu.