*alt_site_homepage_image*

Komitet ds. Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

decoration

Sfery działalności Komitetu

Komitet rozpatruje, przygotowuje i przedstawia wnioski dotyczące:

 • nadzoru wymagań podstawowej opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego oraz zapobiegania zachorowalności mieszkańców, organizacji opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi, przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych;
 • wykorzystywania środków funduszu zdrowia;
 • organizacji opieki, doglądu i obsługi osób niepełnosprawnych i starszych;
 • ogólnych długoterminowych programów społecznych, demograficznych i innych;
 • procedury rozdziału środków charytatywnych i organizacji imprez charytatywnych;
 • budowy i remontu lokali mieszkalnych oraz wsparcia mieszkańców w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych;
 • procesów migracyjnych, zatrudnienia ludności, ich rozwoju zawodowego, przekwalifikowania i robót publicznych;
 • działalności instytucji służby zdrowia, opieki społecznej, budownictwa i usług komunalnych;
 • monitorowania zdrowia publicznego, kontroli ekspertyz;
 • planowania działań zdrowotnych;
 • doskonalenia pracowników służby zdrowia;
 • zarządzania działalnością zdrowotną;
 • rozwoju programów zdrowia osobistego i zdrowia publicznego;
 • przygotowywania regulaminów dla funduszy zdrowia;
 • uchwał będących przedmiotem dyskusji w innych komitetach dotyczących zdrowia publicznego i osobistego;
 • tworzenia środowiska przyjaznego rodzinie;
 • wzmacniania rodziny i dbania o dobro dziecka;
 • udzielania propozycji instytucjom i organom samorządu w zakresie usprawnienia realizacji działań na rzecz tworzenia w gminie środowiska przyjaznego rodzinie;
 • omawiania innych kwestii związanych z działalnością komitetu.