*alt_site_homepage_image*

Kompensacijos apgyvendinusiems ukrainiečius iki 2023 m. gruodžio 31 d.

decoration

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui pratęsti būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams ar verslo atstovams, kurie apgyvendino žmones, bėgančius nuo karo Ukrainoje, kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams (toliau – Kompensacija) mokėjimo laikotarpį iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Svarbu yra tai, kad dėl kompensacijos turi kreiptis būsto savininkas, kurio vardu būstas registruotas VĮ Registrų centre (panaudos davėjas) arba jo įgaliotas asmuo. Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Panaudos davėjai, kuriems skirtos Kompensacijos, dėl Kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turi teisę kreiptis į savivaldybės administraciją pagal būsto registracijos vietos adresą.

Primename, kad prašymus galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Vilnius, Rinktinės g. 50 interesantų aptarnavimo 2-ame langelyje1 aukšte, pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val.),
  • elektroniniu paštu vrsa@vrsa.lt (atkreipiame dėmesį, kad prašymai, siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu),
  • pašto siunta,
  • per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Kartu su prašymu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.) tel. (8 5) 240 0290, el. paštu natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt, arba tel. (8 5) 273 0407, el. paštu bozena.bednova@vrsa.

Prašymo forma

Panaudos sutartis


Įvertinkite naujieną