*alt_site_homepage_image*

Įsakymai, reglamentuojantys NVŠ įgyvendinimą ir finansavimą savivaldybėje

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. A27(1)-1804 „Dėl finansuojamų ir nefinansuomajų savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savavivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. A27(1)-1504 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo“


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A27(1)-40 „Dėl finansuojamų ir nefinansuojamų savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. A27(1)-2491 „Dėl finansuojamų savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A27(1)-1716 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo“


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T3-262 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-367 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T3-134 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T3-14 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367)

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (1 priedas)

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo forma (2 priedas)

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (3 priedas)

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo instrukcija


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A27(1)-2287 „Dėl vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo“


Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 13 d. Nr. A27(1)-827)


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A27(1)-37 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. A27(1)-1706 pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos darbo reglamentas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A27(1)-18) 

 
 
 
 
Kontaktinis asmuo:
Violeta Purpurovič
+370 (5) 275 0622
Pažymėti klaidą
Loading