kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Parengtos poveikio aplinkai vertinimo programos dėl planuojamo viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus Paukštynas“ Dusinėnų ir Kalviškių aikštelėse

Informuojame, kad yra parengtos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programos dėl viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus Paukštynas“ Dusinėnų (Juodšilių sen.) ir Kalviškių (Rudaminos sen.) aikštelėse esančiose ir naujai statomose paukštidėse.


Su PAV programomis galima susipažinti UAB „COWI Lietuva“ tinklalapyje http://www.cowi.lt/menu/news/pvsv-ataskaitos:

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą (AB „Vilniaus paukštynas“ Dusinėnų aikštelė)

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą (AB „Vilniaus paukštynas“ Kalviškių aikštelė)

Taip pat susipažinti su PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima UAB COWI Lietuva Aplinkosaugos departamente, adresu Ukmergės g. 369A, 8 a., Vilnius (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).

 

Pateikti pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima paštu arba el. paštu PAV dokumentų rengėjui – UAB COWI Lietuva Aplinkosaugos departamentui, Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius, el. p.  info@cowi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 

Shadow up