kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras apžvelgė, įvertino ir apibendrino 2014 metų veiklą

Š. m. vasario 1 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre (RDKC) vyko seminaras, kurio metu įstaigos darbuotojai turėjo galimybę išanalizuoti ir aptarti praėjusių metų veiklą ir jos rezultatus.

2014 m. lapkričio mėnesį RDKC komisija, sudaryta iš keturių narių, aplankė visus 13 kultūros centro skyrius. Patikrinimo metu buvo vertinamas administratorių ir meno vadovų darbas bei kompetencijos, meno kolektyvų repertuaras, artistiškumas, kūrinių atlikimo kokybė. Su skyrių darbuotojais aptarti per metus vykusių renginių scenarijai, programos, tikslai, svarba, prieinamumas ir kt. Surinktos informacijos ir matytų pasirodymų pagrindu komisijos nariai sudarė 2014 metų RDKC ir jo skyrių veiklos ataskaitą, kurioje išskirtos stipriosios struktūrinių padalinių pusės, jų pasiekimai, padaryta pažanga, reikšmingiausios problemos, pastebėtos klaidos, nustatyti pagrindiniai poreikiai.


RDKC direktorė Violeta Cereška su darbuotojais aptarė tolimesnių planų ir darbų eigą 2015 metais, galimus veiklos tobulinimo ir gerinimo variantus. Ji negailėjo pagyrų, padrąsinimų, paskatinimų. Susirinkimo metu administratoriams, meno vadovams ir kolektyvams buvo išdalintos padėkos už pasišventimą darbui, originalumą, darbštumą, bendradarbiavimą, aktyvumą, artistiškumą, 2014 metų geriausius pasirodymus, laimėjimus ir t.t.Darbuotojai, dalindamiesi įspūdžiais apie praėjusių metų veiklos apibendrinimo seminarą, džiaugėsi, jog buvo pastebėtos jų pastangos, išgirsti pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo, pateiktos rekomendacijos darbo kokybės ir efektyvumo gerinimui.RDKC direktorė yra tikra, jog tokie seminarai neabejotinai naudingi kiekvienai gerų rezultatų siekiančiai organizacijai. V. Cereška tikisi, jog 2015 metais bus kupini įvairiausių kultūrinių ir edukacinių renginių, derlingi RDKC darbuotojams ir įdomūs visiems Vilniaus rajono gyventojams.

Aut. A. Žuk-Butkuvienė

Shadow up