kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyrius informuoja

Jei turite gerų sumanymų dėl savo verslo, teritorinė darbo birža gali Jums pasiūlyti finansinę paramą, t.y. Jums gali būti skirta subsidija darbo vietai sau steigti ar individualiai veiklai pagal verslo liudijimą pradėti.


Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas darbo ieškantiems asmenims, registruotiems darbo biržoje, siekiant paremti darbo vietų steigimą sau Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse.

Subsidija darbo vietai steigti  gali būti skiriama, kai darbo vietą pirmą kartą sau steigia darbingi asmenys iki 29 metų, kurie:

  • Neturi įsiskolinimų valstybės institucijoms.
  • yra įsteigę labai mažą įmonę, atitinkančią Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas labai mažos įmonės sąlygas;
  • turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius;

Subsidija, kurios dydis gali siekti iki 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos, skiriama  tik šioms darbo vietos steigimo išlaidoms finansuoti:

  • darbo priemonėms pirkti, montuoti ir pritaikyti;
  • mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikia profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos;
  • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai  n e g a l i  viršyti 50 proc. visos paramos lėšų.

Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėn. ir  išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, visa subsidija arba jos dalis (priklausomai  nuo darbo vietos panaikinimo laikotarpio) turi būti grąžinta darbo biržai. Avansu gali būti išmokama iki 75 proc. skirtos subsidijos.

Dėl jaunimo savarankiško užimtumo organizavimo galima kreiptis į Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistę Viliją Voronavičienę (tel. (8 5) 213 9747). Taip pat daugiau informacijos galima rasti Lietuvos darbo biržos tinklapyje:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/savarankisko_uzimtumo_remimas.aspx

 

 

Shadow up