kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kalėdinės nuotaikos Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centre

Kalėdų metas visada yra pripildytas dvasinės šviesos, meilės, vilties ir tikėjimo žmogaus gerumu ir geresniu pasauliu. Šiais metais, gruodžio 21 d., Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centre vyko tradicija tapęs kalėdaičių dalijimosi susitikimas, kuris subūrė visus centro lankytojus bei garbius svečius.


Šventės pradžioje Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė su džiaugsmu sutiko ir pasveikino visus su nekantrumu šio renginio laukiančius Centro lankytojus bei visada savo dalyvavimu mielai nudžiuginančius svečius: Vilniaus rajono savivaldybės merę Mariją Rekst, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijos seniūnę Ritą Tamašunienę, Dūkštų Šv. Onos parapijos kleboną kun. Henriką Naumovičių, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėją Ireną Ingelevič, skyriaus vedėjo pavaduotoją Eleną Kačanovskienę bei Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovus, Dūkštų seniūnijos seniūnę Vaclavą Baniukevič, Vilniaus rajono Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos direktorę Alfredą Jankovską bei Dūkštų apylinkių bendruomenių narius.

„Šv. Kalėdos būna visuomet, kai nusišypsai savo broliui ir ištiesi jam savo ranką“, – sveikindama renginio dalyvius sakė Centro direktorė.

Atvykusi Seimo narė Rita Tamošiūnienė, sveikindama visus susirinkusius artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkėjo Centro bendruomenei norų ir troškimų išsipildymo, o Centre dirbantiems specialistams padėkojo už gerą ir visuomenei prasmingą darbą.

Kiekvienais metais Kalėdaičių dalijimosi susitikime su Centro lankytojais dalyvaujanti Vilniaus rajono savivaldybės merė neslėpė susižavėjimo Centro lankytojų nuoširdumu ir entuziastingumu. „Šv. Kalėdos tai vienas gražiausių laikotarpių metuose, kuomet turime galimybę akimirkai sustoti ir sutikti šias gražias šventes, advento laikotarpiu pagalvoti apie savo poelgius. Šv. Kalėdų metu dalindamiesi Kalėdaičiu, tuo pačiu su savo artimiausiais ir brangiausiais dalinamės duona ir meile. Šiandien dar kartą galime įsitikinti, kad meilės, pagarbos ir nuoširdumo vienas kitam šiame Centre tikrai netrūksta. Savo ir visos Savivaldybės vardu linkiu, kad šį Centrą lankantys ir šiame Centre dirbantys asmenys jaustųsi, kaip savo šeimoje, kad čia visuomet vyrautų šiluma, supratingumas, meilė ir pagarba vienas kitam. Nuoširdžiai dėkoju čia dirbantiems asmenims, kurie rūpinasi kasdiene Centro veikla bei dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio Centro įsteigimo. Nors ir žinau, kokia šilta ir jauki atmosfera čia vyrauja, tačiau visa širdimi trokštu, kad Centrą lankantys vaikai turėtų mylinčią ir darnią šeimą“, – sakė merė.

Renginio metu savo gražiais pasirodymais bei Kalėdinėmis giesmėmis atvykusiųjų širdis šildė Šeimos ir vaiko gerovės centro bei Vaikų dienos centro „Arka“ lankytojai. Šventės svečiai kartu su Centro bendruomene galėjo kartu sugiedoti gražiausias Kalėdines giesmes bei pasigaminti šventinių angeliukų, kuriais buvo papuošta Kalėdinė eglutė.

Po bendros maldos Dūkštų Šv. Onos parapijos klebonas kun. Henrikas Naumovič palaimindamas Kalėdaičius linkėjo visiems ramių ir viltingų šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų artėjančių Naujų metų!

 

Shadow up