kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Medininkų gimnazijos inauguracija įkvėpta pasididžiavimu savo mokykla ir darbais

Jau daugiau nei amžių Medininkuose gyvuojanti švietimo įstaiga gegužės 11-ąją šventė gimnazijos inauguracijos iškilmes.


Šv. Mišiose Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčioje išklausyti Dievo žodžio susirinko gimnazijos bendruomenė, buvę pedagogai, tėveliai ir svečiai, kurie vieningai dėkojo Aukščiausiajam už visas teikiamas malones ir prašė ne tik savo, bet ir visos Lietuvos šventojo globėjo užtarimo ir globos.

Naująją gimnazijos vėliavą ir iškabą pašventino Medininkų parapijos klebonas tėvas Piotr Strocen. Gimnazijos fojė iškilmingai atidengtas Šv. Kazimiero atvaizdo bareljefas, liudijantis apie gimnazijos žingsnius į ateitį, sekant šventojo globėjo pavyzdžiu vadovaujantis tiesos, meilės, dorybės ir tarnystę Dievui bei aplinkiniams vertybėmis. Tokią vertingą dovaną gimnazijos statuso gavimo proga padovanojo Italijos ambasada.

Šią ypatingą dieną pasveikinti gimnazijos bendruomenę atvyko Seimo narys Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova kartu su gimnazijos kuratoriumi Boleslavu Raguckiu, Tarybos narė ir šios mokyklos absolventė Ilona Tankeliun, Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Neapolyje dr. Vincenzo Russo, o taip pat ilgamečiai mokyklos partneriai iš Lenkijos, kaimyninių švietimo ir kultūros įstaigų vadovai.

Į antrąją šventės dalį įvedė iškilnusis mokinių polonezas. Šventinį gimnazijos koncertą dovanojo gimnazijos folklorinis ansamblis „Przepióreczka“, dainomis, instrumentiniais skambesiais ir šokiais linksmino visus ir mažieji, ir jau ūgtelėję auklėtiniai.

„Sėkmingas akreditavimo rezultatas yra aukštas įvertinimas ir pripažinimas. Džiaugiamės, kad visos Vilniaus rajono vidurinės mokyklos buvo akredituotos ir gavo gimnazijos statusą. Šiandien dar kartą įrodėte, kad įstaiga verta gimnazijos vardo: puikių galimybių mokykla su giliomis tradicijomis, talentingu jaunimu bei šviesia perspektyva. Nuostabu, kad tiek Jūsų gimnazijoje, tiek visoje Karališkųjų Medininkų gyvenvietėje viešpatauja šv. Kazimiero dvasia. Linkiu Jums tolesnio klestėjimo bei didelės sėkmės įgyvendinant planus“, – neslėpdama džiaugsmo ir pasididžiavimo kalbėjo merė Marija Rekst.

Gimnazijos direktorė Mečislava Petkevič dėkojo visiems, prisidėjusiems prie įstaigos augimo ir tobulėjimo, visada ja tikėjusiems ir palaikiusiems. Nenuilstamas darbas, aktyvi mokyklos pozicija visuomeniniame gyvenime bei aplinkinių parama padėjo pasiekti didelį tikslą.

Susižavėjimą gimnazijos jaukumu ir svetingumu išreiškė svečias iš Italijos, garbės konsulas dr. Vincenzo Russo, kuris taip pat vylėsi, kad ateityje pavyks užmegzti vaisingą bendradarbiavimą su Karališkųjų Medininkų gimnazija ir kuria nors Neapolio mokykla.

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla įkurta 1907 m., kaip trimetė mokykla rusų mokamąja kalba. 1949–1950 m. m. mokykloje atidarytos 4-8 klasės lenkų mokamąja kalba. 1971–1972 mokslo metais mokykla tampo vidurine. 2006 m. mokykla pavadinta šv. Kazimiero vardu, o 2017 m. sausį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sėkmingai akreditavus vidurinio ugdymo programą Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla tapo gimnazija.


Shadow up