kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seimas pritarė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisoms

Seimas pritarė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimams (projektas Nr. XIIIP-4601(3), kuriais tobulinamas jaunimo politikos įgyvendinamasis lygmuo, užtikrinant visų jaunimo grupių problemų sprendimą, kaštų požiūriu efektyvią, racionalią, horizontaliuoju principu vykdomą jaunimo politiką.


Galiojančiame teisės akte patikslintos atsakingos jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos. Jaunimo reikalų taryba bus laikoma jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos visuomeninė patariamoji taryba, sudaryta vadovaujantis lygybės ir pariteto principais iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos deleguotų atstovų.

Įstatymas papildytas išmaniojo darbo su jaunimu bei jaunimo informavimo ir konsultavimo sąvokomis. Taip pat reglamentuoti išmanieji darbo su jaunimu metodai. Jais bus laikomi skaitmeninėmis medijomis ir išmaniosiomis technologijomis grindžiami darbo su jaunimu metodai: jaunimo informavimas ir konsultavimas per įvairias skaitmenines platformas, socialinius tinklus ir kitas skaitmenines priemones, mobiliųjų programų, vaizdo ir fotografuotinių pranešimų kūrimas ir (ar) naudojimas ir kiti darbo su jaunimu metodai naudojant socialinius tinklus ir kitas skaitmenines priemones.

Nustatyta, kad jaunimo informavimu ir konsultavimu bus laikoma su jaunimu dirbančios organizacijos vykdomas darbas su jaunimu, įskaitant nuotolinį darbą, apimantis informacijos jaunimui, sprendžiant jam rūpimus klausimus, teikimą vienoje vietoje.

Įstatyme įtvirtinta, kad jaunimo politiką įgyvendinanti Vyriausybės įgaliota institucija kiekvienais metais iki balandžio 1 d. teiks savivaldybių administracijoms individualias jaunimo politikos įgyvendinimo rekomendacijas, kurių pagrindu turi būti užtikrinama valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija.Shadow up