kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Turiningai praleistas laikas

Š. m. birželio 8 dieną Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai apsilankė Paberžės socialinės globos namuose, kur surengė koncertą šios įstaigos senjorams.


Jau daug metų bendradarbiaujame su šia įstaiga, todėl mielai priėmėme direktorės Rasos Tamošiūnienės pasiūlymą pakoncertuoti šių namų gyventojams. Mūsų centro lankytojai yra labai gabūs ir kūrybingi, todėl tikrai turėjome ką parodyti. Koncerto pradžioje trumpai papasakojome apie centro veiklą ir mūsų pomėgius, o savo gabumus parodėme šokdami, dainuodami ir vaidindami. Salėje vyravo nuostabi nuotaika, nes senjorai tikrai negailėjo artistams aplodismentų. Mūsų viešnagė tuo nesibaigė, po koncerto globos namų kiemelyje visi drauge kepėme dešreles ant laužo ir turėjome progą pasidalinti įspūdžiais. Pagauti pakilios nuotaikos prie laužo jaunystės dainas prisiminė ir senjorai, o mes stengėmės jiems pritarti.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai mėgsta turiningai leisti laiką ir aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Birželio 9 dieną jau 5-tą kartą dalyvavome pėsčiųjų piligriminėje kelionėje kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Šiemet mūsų lankytojai įveikė vienos dienos atkarpą nuo Turgelių iki Rudaminos.

Mūsų centro lankytojams šis žygis itin svarbus, tai galimybė pabėgti nuo kasdienių gyvenimo rūpesčių ir drauge meldžiantis, giedant patirti Dievo artumą. Piligriminės kelionės metu gilinomės į rožinio paslaptis, meldėmės vieni už kitus ir šlovinome Viešpatį giesmėmis.

Ši piligriminė kelionė kiekvienam paliko neišdildomą įspūdį ir dvasinį pakilimą.

Ivona Urbanovič

Shadow up